Nửa đầu năm 2020, Việt Nam xuất siêu 4 tỷ USD

Tháng 6 ước tính xuất siêu 500 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 4 tỉ USD. Con số này cao hơn so với cùng kì năm trước là 1,7 tỉ USD.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong 6 tháng qua, kim ngạch xuất, nhập khẩu nhiều mặt hàng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt tại các nước đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 121,21 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 79,83 tỷ USD, giảm 6,7% và chiếm 65,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực kinh tế trong nước đạt 41,38 tỷ USD, tăng 11,7%, chiếm 34,1%.

Giá trị nhập khẩu hàng hóa trong 6 tháng qua ước tính đạt 117,17 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 22 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 81,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trong cơ cấu giá trị hàng hóa nhập, khu vực kinh tế trong nước đạt 51,55 tỷ USD, tăng 0,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65,62 tỷ USD, giảm 5,4%.

Cán cân thương mại của nước ta tháng 6 ước tính xuất siêu 500 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm, cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu 4 tỷ USD. Con số này cao hơn so với cùng kì năm trước là xuất siêu 1,7 tỉ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,2 tỷ USD.

 

Hạ Vũ