Ô-xtrây-li-a phấn đấu vào top 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam

Kế hoạch thực hiện Chiến lược hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a rất quan trọng khi Ô-xtrây-li-a đang phấn đấu trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.
Tập đoàn Hòa phát, Công ty TH True Milk và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); ba doanh nghiệp tiên phong sẽ tham gia Chiến lược.
Tập đoàn Hòa phát - một trong ba doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam  tham gia Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

Mới đây, Hội nghị cấp bộ trưởng Việt Nam - Ốt-xtrây-li-a lần thứ hai đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a và công bố các doanh nghiệp tiên phong của hai nước tham gia trong Chiến lược.

Tuy đang gặp nhiều thách thức lớn nhưng kinh tế Việt Nam đã có một số kết quả tích cực khi mức tăng trưởng GDP năm 2020 đạt 2,91%, nằm ở trong nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2021, đặc biệt trong quý II và quý III với ảnh hưởng của đợt bùng dịch lần thứ 4, GDP tăng trưởng chỉ đạt 1,42%, hiện Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển trong quý IV để mức tăng trưởng GDP cả năm từ  3% đếb 3,5%.

Do đó, Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a đóng vai trò quan trọng trong Kế hoạch thực hiện chiến lược giai đoạn 2021-2025.

Với mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại và vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, Việt Nam đặt ra các nhóm giải pháp thực hiện, bao gồm: tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng - chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng bộ các thể chế phát triển, đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng;

Nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển nền kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ;

Tăng cường tài nguyên bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống tác động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện.

Mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a tiếp tục phát triển mạnh mẽ, năng động và hiệu quả.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 8/2021, Ô-xtrây-li-a là đối tác thương mại đứng thứ 10, thị trường xuất khẩu đứng thứ 18 và thị thường nhập khẩu lớn thứ 8 của Việt Nam.

Về hợp tác đầu tư, Ô-xtrây-li-a là quốc gia thứ 19/141 quốc gia/vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt nam và đứng thứ 10/78 quốc gia/vùng lãnh thổ có dự án đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Trong quan hệ hợp tác phát triển, Ô-xtrây-li-a là một trong các đối tác lớn nhất cấp vốn ODA không hoàn lại cho Việt Nam. Các dự án ODA của Ô-xtrây-li-a đều đáp ứng được các yêu cầu phát triển của Việt Nam, góp phần giúp đất nước giải quyết các thách thức, khó khăn.

Ô-xtrây-li-a cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam nhân rộng tỉ lệ tiêm vắc-xin cho toàn người dân nhằm khắc phục hậu quả của đợt bùng dịch lần thứ 4. Ngoài ra, Ô-xtrây-li-a có các hoạt động hỗ trợ khác nhằm giúp các quốc gia ASEAN có hệ thống đầu tư minh bạch.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a rất quan trọng khi Ô-xtrây-li-a đang phấn đấu trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Nhằm thực hiện các mục tiêu trên, Việt Nam và Ô-xtrây-li-a đã chọn ra các doanh nghiệp tiêu biểu làm nhiệm vụ tiên phong trong hợp tác đầu tư, thương mại và kinh doanh. Ba doanh nghiệp tiên phong từ Việt Nam là Tập đoàn Hòa phát, Công ty TH True Milk và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); ba doanh nghiệp tiên phong từ Ô-xtrây-li-a là Công ty Aurecon, Công ty Sunrice và Đại học RMIT sẽ tham gia Chiến lược.

Hào Nam