Petrolimex chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã đưa những yêu cầu, hành động cụ thể nhằm đảm bảo việc hực hiện tốt việc phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên diễn ra bình thường.

Theo đó, Petrolimex đã yêu cầu các đơn vị thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tập trung đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Các đơn vị cần triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung tại Công điện 0109/CĐ-TGĐ về chủ động phòng, chống dịch.

Đặc biệt, Petrolimex yêu cầu các đơn vị cần xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, các giải pháp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng các đơn vị, các địa điểm sản xuât kinh doanh… để đảm bảo hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên diễn ra bình thường, đồng thời bảo vệ người lao động và khách hàng.

Đối với các địa điểm trực tiếp sản xuất, kinh doanh như tổng kho/kho xăng dầu/DMN/gas…,

Petrolimex yêu cầu các đơn vị cần chú trọng kiểm soát người và phương tiện ra vào tổng kho, thực hiện đầy đủ các yêu cầu quy định như: Thường xuyên khử trùng, sát khuẩn khu vực bán hàng, phòng chờ, nơi diễn ra giao dịch với khách hàng; Người lao động đeo khẩu trang khi làm việc, khách hàng đeo khẩu trang khi giao dịch, khi thấy cần thiết có thể đo nhiệt độ khách hàng bằng thiết bị đo tự động; Bố trí nơi rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn/bằng nước xà phòng…

Đối với các cửa hàng xăng dầu và cửa hàng kinh doanh tổng hợp…

Petrolimex đã chỉ đạo CBCNV phải đeo khẩu trang trong thời gian làm việc. Thường xuyên khử trùng, sát khuẩn khu vực phòng bán hàng và các khu vực cần thiết khác tại cửa hàng. Đối với các cửa hàng xăng dầu tự phục vụ có giải pháp an toàn cho khách hàng tự phục vụ như trang bị găng tay dùng 1 lần, nước rửa tay khô, thường xuyên hử khuẩn tay nắm cò bơm xăng dầu… và có hướng dẫn chi tiết cho khách hàng.

Trong trường hợp địa phương công bố dịch

Đơn vị tạm dừng phương thức bán hàng tự phục vụ và bố trí nhân viên thực hiện bán hàng cho khách hàng; Xây dựng phương án đảm bảo sản xuất kinh doanh bình thường của Tổng kho/kho/cửa hàn xăng dầu; Thông báo và yêu cầu người lao động có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mắc cúm thông thường hoặc bị ốm, đau… không đến làm việc tại tổng kho/kho và có trách nhiệm thông báo tới đơn vị, cơ quan y tế có thẩm quyền.

Đối với văn phòng các đơn vị, trong trường hợp địa phương công bố dịch và khu vực văn phòng có nguy cơ lây nhiễm cao cần có phương án tổ chức làm việc với khoảng 50% người lao động làm việc tại văn phòng và khoảng 50% người lao động làm việc tại nhà.

Ngoài ra, Tập đoàn yêu cầu chỉ tổ chức các cuộc họp về công tác sản xuất kinh doanh, công tác chuẩn bị tiến hành đại hội Đảng các cấp, công tác phòng, chống dịch đúng thành phần, không mở rộng. Không tổ chức hoặc tạm hoãn các chuyến công tác chưa thật cần thiết và đặc biệt không tổ chức các chuyến công tác đến địa phương có công bố dịch; Không tổ chức cho CBCNV đi du lịch, học tập kinh nghiệm trong thời gian dịch covid-19 trong nước và trên thế giới  theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Hà Anh