Petrolimex Lào Cai: 5 giải pháp trọng tâm giữ vị thế trên thị trường

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai (Petrolimex Lào Cai) vừa tổ chức Hội nghị công tác phát triển thị trường, phát triển khách hàng nhằm đánh giá và tìm các giải pháp đẩy mạnh tổ chức kinh doanh phù hợp thích ứng với điều kiện thị trường trong tình hình bình thường mới chuẩn bị cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

Hội nghị được tổ chức với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, tập trung đi sâu phân tích những tồn tại, hạn chế, những yếu tố có khách quan, chủ quan đã, đang và sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 và các năm tiếp theo, đặc biệt đánh giá kỹ yếu tố con người và những ảnh hưởng tác động do dịch COVID-19; đánh giá, phân tích nhu cầu và sức mua của từng nhóm khách hàng hiện có, khách hàng tiềm năng. Từ đó, đánh giá, định vị lại vị trí, thị phần của Petrolimex trên thị trường đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ Công ty đang kinh doanh để đề ra các giải pháp tổ chức kinh doanh phù hợp, linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với từng tình hình, từng giai đoạn cụ thể.

Petrolimex Lào Cai
Giám đốc Phạm Quang Huy báo cáo đánh giá chung tình hình thị trường và kết quả thực hiện giai đoạn 2018 - 2020.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, các giải pháp được đề xuất tại Hội nghị, Chủ tịch Công ty Dương Tuấn Dũng kết luận: năm 2020, dưới tác động kép của tình hình kinh tế chung và trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn từ các năm trước, diễn biến thời tiết bất thường và đặc biệt tác động lớn do dịch COVID-19 làm cho nhu cầu sử dụng xăng dầu và các sản phẩm Công ty đang kinh doanh sụt giảm mạnh. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 10 tháng năm 2020 cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch. Đó là tín hiệu tốt thể hiện sự nỗ lực và chủ động thích ứng trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành và người lao động trong Công ty.

petrolimex lao cai 1
Chủ tịch Dương Tuấn Dũng chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Để chuẩn bị cho năm 2021 và các năm tiếp theo đạt được kết quả tốt hơn, khẳng định và nâng cao vị thế Petrolimex trên thị trường, Chủ tịch Công ty chỉ đạo và yêu cầu Ban điều hành và người lao động trong Công ty trước hết cần đánh giá và dự báo kỹ tình hình, thay đổi tư duy kinh doanh với tinh thần "đi bán hàng" và tập trung làm tốt một số nhóm giải pháp:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ; sửa chữa, cải tạo các cửa hàng hiện có; tăng cường nhận diện thương hiệu tại các cửa hàng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động SXKD.

(2) Tập trung thực hiện tốt các quy định về bán hàng, thực hiện quy trình bán hàng 5 bước, nâng cao văn hóa doanh nghiệp, phong cách phục vụ, có chính sách khuyến mại, chăm sóc, thu hút khách hàng thiết thực để giữ và gia tăng sản lượng kênh bán lẻ trực tiếp;

Tăng cường công tác maketting, quảng bá giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chính sách bán hàng để tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng có tài chính lành mạnh;

Có các cơ chế, chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp và hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng khâu trong tìm kiếm, đề xuất khách hàng; Khai thác và tận dung tối đa cơ hội bán hàng.

Lắp đặt thêm các biển báo, chỉ dẫn, nhận diện thương hiệu đối với các cửa hàng xăng dầu.

(3) Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tiếp thị, tư vấn hàng hóa cho đội ngũ cửa hàng trưởng và người lao động trực tiếp bán hàng.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định hiện hành của Công ty tại các đơn vị.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý hàng hóa, giao nhận, lưu mẫu xăng dầu.

(4) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Công ty, cán bộ, người lao động. Lấy hiệu quả, năng suất lao động làm tiêu chí đánh giá chất lượng, thi đua.

(5) Mạnh dạn bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp; lựa chọn sử dụng cán bộ có năng lực, mạnh dạn, có ý chí phấn đấu.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, đánh giá khen thưởng, động viên hàng tháng, quý để tạo động lực khuyến khích người lao động.

 

PV