Trong những năm qua, Petrolimex Lào Cai được UBND tỉnh và các cơ quan quản lý của địa phương đánh giá cao là một trong những Doanh nghiệp đi đầu về công tác ATVSLĐ-PCCN trong toàn tỉnh. Công tác an toàn mọi mặt, nhất là ATVSLĐ-PCCN luôn được Công ty coi trọng và tổ chức thực hiện tốt ngay từ công tác phòng ngừa với phương châm “phòng hơn chữa”.

Tại lễ phát động, 01 cá nhân trong Công ty cũng được nhận Bằng khen của UBND tỉnh về công tác ATVSLĐ, nhiều tập thể, cá nhân khác được nhận Giấy khen của Cục An toàn lao động - Bộ LĐ-TB & XH và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai.

Với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội” của Tuần Lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm 2015, Petrolimex Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy và tích cực tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho CBCNV về công tác ATVSLĐ-PCCN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm; không ngừng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, tạo điều kiện cho người lao động được làm việc trong môi trường sạch, an toàn; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Đó là một trong những cơ sở quan trọng cho sự ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.