Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian vừa qua với sự bùng phát của nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các địa phương là Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh…; thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Thông báo Kết luận số 81/TB-VPCP ngày 26/04/2021 về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 644/UBQLV-VP ngày 29/04/2021 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Petrovietnam chống covid
Người lao động được kiểm tra thân nhiệt khi vào làm việc trong các nhà máy điện

Để giữ vững thành quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của toàn Tập đoàn, việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cần phải được tiếp tục chú trọng và quan tâm. Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho người lao động, các công trình dầu khí không bị dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong thời gian tới sẽ diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước, Tổng Giám đốc Petrovietnam yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các quy định, khuyến cáo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng; các chỉ thị trước đây của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo các đơn vị cần chủ động rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện sẵn sàng để ứng phó trong tình huống; các đơn vị căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh để quyết định việc bố trí, sắp xếp, hình thức làm việc của cán bộ công nhân viên đơn vị mình đảm bảo an toàn, sản xuất kinh doanh thông suốt; tăng cường các hình thức họp trực tuyến; tập trung tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc bằng các ứng dụng công nghệ thông tin.

Petrovietnam chống covid
Người lao động được kiểm tra thân nhiệt khi vào làm việc tại Viện Dầu khí Việt Nam

Hạn chế tổ chức, tham gia các sự kiện tập trung đông người. Hạn chế đi công tác ở những nơi có nguy cơ cao về dịch bệnh. Tuân thủ các khuyến cáo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, cơ quan phòng chống dịch bệnh Bộ Y tế và địa phương; tiếp tục duy trì cơ chế báo cáo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 và báo cáo trung thực, khẩn cấp kịp thời khi có ca nhiễm, nghi nhiễm, cách ly tập trung, cách ly tại nhà xảy ra tại đơn vị.

Ngoài ra, các ban ứng cứu tình huống khẩn cấp của Tập đoàn và các đơn vị phải tổ chức trực 24/24 giờ, chủ động liên lạc, báo cáo khẩn cấp kịp thời khi có ca nhiễm để lãnh đạo Tập đoàn có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời.

Với tinh thần không chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch Covid-19, trong suốt thời gian qua, tại các trụ sở, văn phòng, trên các công trình, dự án, nhà máy của Petrovietnam, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dịch Covid-19, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế luôn được cán bộ, công nhân viên, người lao động đảm bảo và thực hiện ở cấp độ cao nhất.