PFAN kết nối đầu tư cho các dự án năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu

Mạng lưới tư vấn tài chính tư nhân PFAN là mạng lưới toàn cầu về đầu tư tài chính cho các dự án năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu, do Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) và Chương trình đối tác năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng (REEEP) triển khai. Hiện tại, PFAN đang tiến hành kêu gọi các dự án phù hợp cho đợt đánh giá Quý 3 vào ngày 9/8/2019.

PFAN tạo ra nền tảng kết nối dự án năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu với các nhà đầu tư trong khối tư nhân. Trong 2018, PFAN đã hỗ trợ 111 dự án kêu gọi được đầu tư, với tổng số tiền đầu tư là hơn 1,4 tỉ USD. Danh mục dự án của PFAN gồm hàng trăm dự án trên khắp thế giới, với các con số ngày càng tăng. Điều này cho thấy sự quan tâm của các chủ dự án về năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu tới các dịch vụ của PFAN đồng thời cũng thể hiện nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng các nhà tài trợ đối với các dự án này.

PFAN hướng đến đóng vai trò chủ chốt trong việc triển khai các dự án về năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển, tăng cường năng lực cho các doanh nhân, mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng sạch và giảm thiểu phát thải khí nhà kính, đồng thời huy động các nguồn đầu tư tư nhân tham gia vào quá trình này, theo chủ trương của Hiệp định Paris về Chống biến đổi khí hậu và Mục tiêu phát triển bền vững.

 Tham gia PFAN, dự án sẽ được cung cấp dịch vụ cố vấn kinh doanh miễn phí, giúp tăng khả năng thu hút đầu tư và đồng thời, tăng cường các cơ hội tiếp cận với nhà đầu tư cho dự án. Với các dự án được lựa chọn trong danh mục ‘sẵn sàng đầu tư’ (investment ready projects), PFAN tổ chức các Diễn dàn đầu tư và cung cấp hỗ trợ ‘xúc tiến đầu tư’, giúp các dự án này rút ngày thời gian và quá trình phát triển dự án.

Buổi chia sẻ của đại diện khu vực Đông Nam Á của PFAN ngày 25/6, trong chuỗi sự kiện NEMTECH 2019

Để nhận được hỗ trợ của PFAN, dự án cần có các lợi ích liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu hoặc sử dụng công nghệ liên quan đến năng lượng sinh khối, khí sinh học, nhiên liệu sinh học, nông nghiệp, du lịch, lưu trữ và bảo tồn năng lượng, tiết kiệm năng lượng… Chi tiết tham khảo tại pfan.net hoặc tham gia buổi chia sẻ của đại diện khu vực Đông Nam Á của PFAN ngày 25/6, trong chuỗi sự kiện Diễn đàn Công nghệ Năng lượng Việt Nam 2019 (NEMTECH 2019) để có những trao đổi trực tiếp với nhóm chuyên gia của PFAN.

Vũ Hải