Phân bón Bình Điền tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sáng 25/6, Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (Đảng bộ Công ty) lần thứ IV diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chiến tranh thương mại của các nước lớn gây ra.

Đại hội được tổ chức vào thời điểm tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Công ty đạt được nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III đã đề ra.

Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (Đảng bộ Công ty) có 5 chi bộ trực thuộc với tổng số 52 Đảng viên.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và Đại hội Đảng bộ Công ty.

Trong Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Công ty đã đề ra những giải pháp sát thực, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây đựng đảng, chính quyền và tập thể vững mạnh.

phân bón bình điền
Đại hội được tổ chức vào thời điểm tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Công ty đạt được nhiều mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ của Đại hội lần thứ III, đại diện Đảng bộ Công ty cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Công ty được tăng cường, bộ máy cán bộ thực hiện công tác chuyên môn được sắp xếp phù hợp, tinh gọn và hiệu quả, hoạt động nề nếp. Mối quan hệ giữa Đảng ủy, cán bộ đảng viên và quần chúng được tăng cường, hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Công ty có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Cụ thể, trong công tác chính trị, tư tưởng, nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, đoàn viên và công nhân lao động.

Thông qua việc tổ chức các lớp học, buổi nói chuyện chuyên đề, Ban chấp hành Đảng bộ đã tuyên truyền, phổ biến kịp thời các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, Đảng bộ cũng chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động.

Đáng chú ý, trong công tác tổ chức và cán bộ, hiện nay, Đảng bộ Công ty có 5 chi bộ trực thuộc với tổng số 52 Đảng viên. Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty đã xây dựng và ban hành nhiều Quy chế nhằm sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc, phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty đã chuyển 1 chi bộ Liên doanh phân bón Việt Nhật về sinh hoạt tại huyện ủy Long thành, tỉnh Đồng Nai.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty đã quan tâm chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ trong công tác tổ chức xây hệ thống tổ chức đảng.

Hàng năm, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo Đảng bộ thực hiện hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đặc biệt là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

phân bón bình điền
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao, gặt hái nhiều thành tựu nổi bật

Đặc biệt, cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác phát triển đảng viên mới được Đảng bộ Công ty thường xuyên quan tâm. Với lợi thế về nguồn nhân lực trẻ tại đơn vị đã tạo điều kiện cho Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt, vượt mục tiêu. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã kết nạp được 23 đảng viên mới, vượt 3 đồng chí so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III đề ra (theo Nghị quyết là 20 đảng viên), chuyển đảng chính thức cho 23 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng cho 19 đồng chí.

Về xếp loại đảng viên, từ 2015 đến 2019, Đảng bộ Công ty luôn được xếp loại Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với các chi bộ trực thuộc, 5/5 chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với đảng viên, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất và cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cùng nhiều phần thưởng của các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Hướng với mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty phấn đấu 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên đạt danh hiệu từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đồng thời, Đảng bộ Công ty cũng tập trung mục tiêu công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng Đảng; tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; bồi dưỡng các đối tượng quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trên cơ sở các tiêu chuẩn quy định. Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển thêm 20-25 đảng viên.

phân bón bình điền
Các đảng viên Công ty CP Phân bón Bính Điền tham gia bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới, 2020-2025

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao, gặt hái nhiều thành tựu nổi bật.

Điển hình, Đảng bộ Công ty đã đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp thị trường mang tính đặc thù của Công ty, nhờ vậy thị trường tiêu thụ của Công ty trong và ngoài nước ngày càng được mở rộng và phát triển bền vững.

Cùng với với đó, Đảng bộ Công ty cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo, mạnh dạn đầu tư cho công tác khoa học kỹ thuật, nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm mang tính đặc thù của Công ty có hàm lượng dinh dưỡng cao đã làm tăng năng suất cho cây trồng, sản phẩm mang thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” ngày càng được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống về nhiều mặt cho tập thể người lao động; tiền lương, thưởng và các chế độ khác của người lao động được đảm bảo; xây dựng được một tập thể đoàn kết thống nhất từ trong Đảng đến tập thể người lao động; mỗi cán bộ đảng viên và người lao động đều xem Công ty và thương hiệu Đầu Trâu là niềm tự hào của mình, vì vậy mà ra sức giữ gìn và và xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, Bí thư Đảng ủy Công ty biểu dương.

Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy Ngô Văn Đông cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tuy đã được Đảng bộ Công ty quan tâm thực hiện nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa thường xuyên.

Cùng với đó, công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn cho các chức danh lãnh đạo, quản lý mặc dù được quan tâm nhưng kết quả thực hiện chưa đạt như mong muốn.

Do vậy, trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Ngô Văn Đông yêu cầu, Đảng bộ Công ty phải nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền trong sạch vững mạnh; phát huy ý chí, nội lực, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng trưởng bền vững; giữ vững, phát huy vị thế và uy tín của thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” trên thị trường trong nước và khu vực”.

Bí thư Đảng ủy đề nghị, Đảng bộ Công ty phải tập trung vào 4 mục tiêu cụ thể: Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định, tăng trưởng bền vững; giữ vững, phát huy vị thế và uy tín thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” trên thị trường trong nước và trong khu vực.

Thứ ba, xây dựng Công ty thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt khó khăn thách thức để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thứ tư, không ngừng nâng cao đời sống về nhiều mặt, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

phân bón bình điền
Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Phân bón Bình Điền nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã bầu ra 7 thành viên vào Ban Chấp hành khóa mới 2020-2025, bao gồm: ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty được bầu làm Bí Thư Đảng bộ Công ty; ông Võ Văn Phu - Phó Bí thư; ông Phan Hùng Cường - Ủy biên Ban chấp hành; ông Phan Văn Tâm - Ủy viên Ban chấp hành; ông Cao Xuân Tiến - Ủy viên Ban chấp hành; ông Lê Bá Định – Ủy viên Ban chấp hành; ông Trần Ngọc Hùng - Ủy viên Ban chấp hành.

Lê Hoa