Phân bón DAP kích thước không đồng đều không được phân loại như “dạng viên”

Mặt hàng phân bón DAP tên gọi thương mại là Diamoniun Phosphate là dạng hàng công nghiệp không đồng đều và hình dạng và kích thước (1mm-4mm) không được xem xét như “dạng viên” hoặc “dạng tương tự dạng viên” nêu tại mô tả phân nhóm 3105.10.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu trong việc giải quyết khiếu nại của Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP liên quan đến việc phân loại mặt hàng phân bón DAP.

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác một mặt hàng cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, với mặt hàng phân bón DAP tên gọi thương mại là Diamoniun Phosphate, thành phần 18% N (đạm), 46% P2O5 (lân); phân bón dạng hạt (granules), mặt hàng đóng rời, kích thước 1 mm chiếm 3%, từ 3-5mm chiếm 95% do Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP là dạng hàng công nghiệp không đồng đều và hình dạng và kích thước (1mm-4mm) không được xem xét như “dạng viên” hoặc “dạng tương tự dạng viên” nêu tại mô tả phân nhóm 3105.10.

Được biết, trước đó Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu về mặt hàng phân bón DAP (diamori phosphat) như sau: nếu ở dạng viên hoặc tương tự dạng viên hoặc được đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg thì thuộc mã số 3105.10.20; trường hợp mặt hàng phân bón DAP khác thì phân loại vào mã số 3105.30.00, thuế suất thuế NK ưu đãi đều là 6%.

phan bon dap
Phân bón DAP