Phát động, tổ chức giải báo chí kỷ niệm 70 năm ngành Công Thương

Từ ngày 10/3/2021 đến hết ngày 31/5/2021, Bộ Công Thương phát động, tổ chức giải báo chí hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2021).
giải báo chí ngành công thương
Các tập thể, cá nhân đạt giải báo chí nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngành Công Thương Việt Nam

I. Mục đích yêu cầu

- Cuộc thi nhằm khẳng định vai trò của ngành Công Thương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nêu bật những thành tựu của ngành Công Thương trong 70 năm; tri ân và tôn vinh những đóng góp lớn lao của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động ngành Công Thương qua các thời kỳ; phát hiện những tấm gương người tốt – việc tốt, những tấm gương điển hình tiên tiến, tấm gương trong lao động đã và đang cống hiến quên mình vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương. Thông qua các tác phẩm báo chí viết về ngành Công Thương có thể đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng ngành Công Thương phát triển vững mạnh.

- Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tích cực thông tin, tuyên truyền, những chủ trương, chính sách và những hoạt động của ngành Công Thương.

- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về ngành Công Thương Việt Nam.

II. Đối tượng dự thi

Mọi công dân Việt Nam là tác giả của các tác phẩm báo chí phù hợp với thể lệ này đều được tham gia dự thi.

III. Nội dung tác phẩm dự thi

Các tác phẩm báo chí dự thi “Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 – 14/5/2021) là những tác phẩm tập trung phản ánh nội dung:

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách về lĩnh vực ngành Công Thương.

- Thành tựu và những đóng góp của ngành Công Thương phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong 70 năm qua.

- Những phát hiện, góp ý về chủ trương, chính sách, giải pháp quản lý, sáng kiến khoa học, giúp ngành Công Thương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương.

- Những hoạt động tiêu biểu, những sự kiện nổi bật, những tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động đã và đang cống hiến quên mình vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương. 

- Công tác cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kiểm tra chuyên ngành, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Những câu chuyện lịch sử, nhân vật, sự kiện, ký ức về truyền thống vẻ vang của ngành Công Thương.

IV. Điều kiện và cách thức dự thi

- Tác phẩm dự thi là bài hoặc chùm bài (tối đa không quá 05 kỳ) của một hoặc nhóm tác giả thuộc các thể loại báo chí: Bài phản ánh, nghiên cứu, trao đổi; Phóng sự; Điều tra; Bút ký; Ghi chép; Chính luận (bình luận, xã luận, chuyên luận); Phỏng vấn… Trong các thể loại báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình. Không xét tác phẩm có tính chất hư cấu.

- Một người được gửi nhiều bài dự thi.

- Các tác phẩm đã đạt giải ở các cuộc thi khác không được phép dự thi.

- Người dự thi phải cung cấp đầy đủ thông tin theo Biểu mẫu (Biểu mẫu được gửi kèm).

- Khi đến nhận giải thưởng, người nhận giải phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp để đối chiếu.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi tác phẩm dự thi:

- Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi ngay sau khi chính thức phát động cuộc thi (từ ngày công bố Giải 10/3/2021 đến 10/4/2021).

- Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ Email: baochibct@moit.gov.vnbbtmoit@gmail.com (Tiêu đề email ghi rõ: Bài dự thi Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương).

VI. Tiêu chí đánh giá xếp hạng các bài đạt giải:

Các tác phẩm báo chí dự thi căn cứ vào các tiêu chí sau:

Viết về các lĩnh vực của ngành Công Thương: Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, như sau: Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại.

- Lĩnh vực công nghiệp bao gồm: Điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công.

- Lĩnh vực thương mại bao gồm: Thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Mang tính xây dựng: Phản ánh chính sách, phổ biến chính sách, góp ý, xây dựng chính sách liên quan đến lĩnh vực ngành Công Thương; Đề xuất được những giải pháp thiết thực để tháo gỡ những bất cập, những khó khăn vướng mắc nhằm đưa cơ chế chính sách đi vào cuộc sống; có tác động ảnh hưởng rộng lớn và sức sống lâu dài.

Là các tác phẩm báo chí: Tác phẩm dự thi là những bài, chùm bài đã đăng trên các báo, tạp chí, báo mạng điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình ở Trung ương và địa phương từ ngày 01/01/2016 đến ngày 28/02/2021.

Trong đó, đối với các tác phẩm dự thi là loại hình tạp chí, báo in, tác giả dự thi gửi bản chụp PDF. Đối với tác phẩm được đăng trên báo, tạp chí điện tử, tác giả dự thi gửi link bài viết. Còn đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình, người dự thi gửi file ghi âm/video, clip đính kèm.

VII. Giải thưởng cuộc thi

  1. Giải cá nhân:

- 01 Giải đặc biệt: 30.000.000 đồng và Giấy chứng nhận;

- 04 Giải A: mỗi giải 25.000.000 đồng và Giấy chứng nhận;

- 08 Giải B: mỗi giải 20.000.000 đồng và Giấy chứng nhận;

- 12 Giải C: mỗi giải 15.000.000 đồng và Giấy chứng nhận;

- 16 Giải khuyến khích: mỗi giải 5.000.000 đồng và Giấy chứng nhận.

  1. Giải tập thể

- 04 Giải tập thể được trao cho 04 thể loại:  Trao cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi và có nhiều tác phẩm được lọt vào vòng chung khảo, đồng thời có tối thiểu 01 tác phẩm dự thi đạt giải. Mỗi giải tập thể trị giá 10.000.000 đồng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Danh sách cá nhân đạt giải sẽ được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Công Thương điện tử.

- Công bố kết quả và trao giải vào tháng 5/2021, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 – 14/5/2021).

VIII. Kế hoạch nhận bài và chấm thi dự kiến:

- Thời gian nhận bài thi: Từ ngày 10/3/2021 đến ngày 10/4/2021

- Thời gian chấm giải: Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021

- Thời gian trao giải: Trước ngày 31/5/2021

Về vấn đề Bản quyền:

- Toàn bộ các tác phẩm dự thi sẽ được lưu trữ và được sử dụng vào mục đích tuyên truyền phục vụ các hoạt động của ngành Công Thương. Ban Tổ chức cuộc thi được phép sử dụng các tác phẩm để in sách, phục vụ công tác quảng bá, tuyên truyền, tổ chức triển lãm về Giải, mà không cần phải báo trước, không cần xin ý kiến tác giả và không cần thêm bất kỳ một chi phí nào.

- Người gửi bài dự thi cam kết và chịu trách nhiệm về bản quyền bài của mình. Nếu có khiếu kiện về bản quyền sẽ mất quyền dự thi.

- Người tham gia phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin. Nếu cung cấp thông tin không đúng sự thật, người tham gia sẽ bị loại hoặc tước giải thưởng ở bất kỳ giai đoạn nào, kể cả sau khi đã trao giải. Quyết định cuối cùng thuộc về Ban tổ chức.

IX. Các quy định khác

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những thông tin khai không đúng của người tham gia cuộc thi, các tác phẩm có tranh chấp về bản quyền, hay liên quan đến tính chân thực…

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp cuộc thi bị hủy bỏ hoặc hoãn vì những lý do bất khả kháng, khách quan như bị đánh sập mạng, thiên tai, dịch bệnh…

PV