Phát triển hạ tầng lưới điện tại Bắc Kạn

Trong những năm qua, hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được đầu tư, cải tạo nâng cấp, có sự phát triển vượt bậc so với 5 năm về trước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng. Việc cấp điện cho các khu vực nông thôn có ý nghĩa hết sức quang trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, ổn định chính trị tại địa phương, tạo ra diện mạo mới cho nông thôn ở nhiều nơi.

Năm 2015, trạm biến áp tại thôn Khuổi Luông, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn hoàn thành đưa vào sử dụng đã làm thay đổi hoàn toàn đời sống văn hóa, tinh thần cũng như trong phát triển kinh tế của người dân. Có điện, người Mông nơi đây đua nhau sắm sửa ti vi, máy thái chuối, mọi thông tin về kinh tế xã hội trong và ngoài tỉnh người dân tiếp cận được dễ dàng. Đời sống của gần 150 hộ dân tộc Mông ở Khuổi Luông đang thay đổi rõ rệt từ khi có điện lưới quốc gia về bản. 

Chị Hoàng Thị Đàn, thôn Khuổi Luông, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn cho biết: “Lúc chưa có điện rất khó khăn, xát thóc xát ngô bao giờ cũng phải xuống tận dưới núi, xong làm việc tối về thì phải thắp đèn, phải về sớm mới làm được. Bây giờ có điện nhà tôi làm gì cũng dễ. Có ti vi xem, có cái gì cũng thấy ở trong ti vi, biết cách làm ăn hơn...”

Đóng điện Đóng điện Trạm biến áp công suất 320kV-35/0,4kV tại Sông Cầu, Bắc Kạn
Đóng điện Đóng điện Trạm biến áp công suất 320kV-35/0,4kV tại Sông Cầu, Bắc Kạn

Kể từ năm 2015 đến nay, tổng số công trình điện được đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh là gần 200 công trình với số vốn khoảng 530 tỷ đồng. Đáng chú ý là dự án đưa điện đến các thôn bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh đã giúp hàng trăm hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Ngoài ra trong giai đoạn này, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã chuyển đổi, nâng cấp lưới điện khu vực Thành phố Bắc Kạn từ 10kV lên 22kV, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định. Bên cạnh đó, ngành đã thực hiện tiếp nhận và quản lý lưới điện 110kV từ Công ty lưới điện cao thế Miền Bắc, nâng cấp máy biến áp T1, trạm 110 kV...  

Ông Ngô Văn Gia - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn chia sẻ: “Trong giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu từng bước hiện đại hóa lưới điện, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty đã thực hiện 403 hạng mục công trình sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên với tổng số vốn hơn 200 tỷ đồng nhằm cải tạo, khắc phục, sửa chữa các công trình điện hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo vận hàng liên tục, an toàn. ‘’

Theo đó, kết quả thực hiện đầu tư xây dựng qua 5 năm 2016-2020 có nhiều kết quả đáng mừng. Tổng số công trình thực hiện đầu tư trong 5 năm là 193 danh mục công trình. Tổng kế hoạch vốn Tổng công ty giao là 529 tỷ đồng.

Khối lượng tài sản quản lý đến 1/11/2020 gồm: 

  • Đường dây trung thế 22÷35kV: 1.808,6 km, tăng 325,1 km so với cuối năm 2015 (1.483,6 km); 
  • Đường dây hạ thế: 2.104,3 tăng 401,1 km so với cuối năm 2015 (1.703,2 km); 
  • TBA phân phối: 1.140 trạm/851 trạm tăng 289 trạm với dung lượng 69.032 kVA (với tổng dung lượng 189.185/ 120.153 kVA); 
  • Trạm cắt Recloser 35kV: 82 trạm tăng 36 trạm so với cuối năm 2015 (46 trạm cắt Recloser); 
  • Chỉ báo sự cố: 52 điểm đặt (năm 2015 không có); 
  • Máy biến áp tự ngẫu 2 máy (năm 2015 không có);
  • Tổng số công tơ là 94.771 chiếc, tăng 13.610 chiếc so với năm 2015 (81.161 chiếc) đến nay có hơn 50% kế hoạch của Công ty sử dụng công tơ điện tử.
Trung tâm Điều khiển xa tỉnh Bắc Kạn
Trung tâm Điều khiển xa tỉnh Bắc Kạn

Giai đoạn 2015-2020, Công ty đã tập trung triển khai thực hiện dự án công trình chống quá tải khu vực đông dân cư, khu vực trung tâm, cải tạo nâng cấp lưới diện khu vực nông thôn đã cũ nát do tiếp nhận lưới điện từ địa phương, các công trình chỉnh trang lưới điện khu vực trung tâm thành phố, trung tâm huyện. Đặc biệt là xây dựng các công trình kết nối mạch vòng các tuyến đường dây 35kV giữa các huyện và các khu vực nhằm nâng cao chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu từng bước hiện đại hóa lưới điện, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty đã triển khai thi công hoàn thành đưa vào vận hành các công trình: Cải tạo trụ sở Trung tâm Điều khiển xa tỉnh Bắc Kạn, Cải tạo các TBA 110kV khu vực Bắc Kạn theo tiêu chí không người trực, các công trình Kết nối đường truyền nội tỉnh... lắp đặt tụ bù trung hạ thế, các loại mát cắt Recoloser, LPS, Chỉ báo sự cố đường dây, mua sắm trang thiết bị do nhiệt, kiểm tra đường dây… 

Có thể thấy từ 2016-2020, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng lưới điện tại Bắc Kạn có những bước phát triển đáng kể. Đến nay, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 97,31%, tăng 2,2% so với năm 2015, cao hơn so với nhiều tỉnh trong khu vực.

Công ty đã điều hành hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo xử lý sự cố nhanh, giảm thiểu thời gian gián đoạn cung cấp điện, giải quyết các thủ tục đăng ký cắt điện theo đúng quy trình, lập phương thức vận hành, sơ đồ kết dây cơ bản, dự báo phụ tải hệ thống điện. Đảm bảo cung cấp điện phục vụ những sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn và phục vụ sản xuất của khách hàng, đời sống của nhân dân.

Lê Hoa