Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME)

Chiều ngày 28/6/2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác gồm các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ đã đến làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ kh

Ông Nguyễn Chỉ Sáng - Viện trưởng đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác về hoạt động khoa học công nghệ đã được Viện triển khai trong 5 năm qua. 

Từ năm 2005 đến nay, nhờ có những định hướng đúng đắn, các hoạt động nghiên cứu của NARIME luôn gắn sát với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sản xuất; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhận chuyển giao công nghệ, nên doanh thu không ngừng được nâng cao, doanh thu tăng từ 186 tỷ đồng năm 2007 lên 500 tỷ đồng năm 2010, giá trị ký hợp đồng đạt xấp xỉ 650 tỷ. 

Trong những năm qua, NARIME chủ trương đi sâu vào công tác tư vấn thiết kế nhằm cùng các nhà sản xuất trong nước chủ động chế tạo thiết bị trong nước giảm nhập siêu. Chủ trương này cũng làm tăng giá trị gia tăng cho các hợp đồng kinh tế của Viện do phần doanh thu từ các hoạt động tư vấn thiết kế và có hàm lượng khoa học cao mang lại. 

Mạnh dạn tham gia các đề tài và dự án lớn nên đến nay, Viện đã khẳng định thương hiệu trong công tác tư vấn, thiết kế, chế tạo các dây chuyền thiết bị đồng bộ và sản phẩm cơ khí trong các lĩnh vực công nghiệp như: nhiệt điện, thuỷ điện, chế biến bôxit nhôm, xi măng, điện hạt nhân, thiết bị môi trường, thiết bị hàn... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những kết quả Viện Nghiên cứu Cơ khí đã đạt được, đặc biệt là những kết quả trong làm chủ công nghệ các ngành bôxit nhôm, chế tạo thiết bị cho giàn khoan dầu khí, điện hạt nhân... Phó Thủ tướng mong muốn, Viện tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, chú trọng hơn nữa đến đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, để từng bước học tập kinh nghiệm, áp dụng vào công tác tư vấn, thiết kế, chế tạo, giữ vững thương hiệu là cơ quan nghiên cứu, thiết kế đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí – tự động hóa.