Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Ngành Công Thương thực hiện cải cách hành chính hiệu quả

Các Chương trình, Kế hoạch công tác nói chung và về cải cách hành chính nói riêng của Bộ được hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ. Nhiều thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết đã được xem xét bãi bỏ, đơn giản hóa tối đa.
công tác cải cách hành chính Bộ Công Thương
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hoà Bình tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị

Chiều 6/8/2020, triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 tại Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hoà Bình; Lãnh đạo Bộ Công Thương; Đại diện Lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Chính phủ và Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ chuyên trách về công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ Công Thương...

10 năm không ngừng cải cách và đổi mới

Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, công tác cải cách hành chính đã và đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành hết sức quan tâm, chỉ đạo sát sao với phương châm Chính phủ kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế.

Tại Bộ Công Thương, lãnh đạo Bộ Công Thương thường xuyên lồng ghép, phổ biến, quán triệt sâu rộng về tầm quan trọng và mục tiêu, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, các cuộc họp giao ban... đã tạo chuyển biến rõ rệt từ tư tưởng đến hành động của toàn bộ hệ thống Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Bộ Công Thương, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

công tác cải cách hành chính bộ công thương
 Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, trong 10 năm qua, kế hoạch công tác nói chung và về cải cách hành chính nói riêng của Bộ được hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ; nhiều thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết đã được xem xét bãi bỏ hoặc đơn giản hóa tối đa...

Bộ trưởng nhấn mạnh, kế hoạch công tác nói chung và về cải cách hành chính nói riêng của Bộ được hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ; nhiều thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết đã được xem xét bãi bỏ hoặc đơn giản hóa tối đa; công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính của Bộ Công Thương luôn nằm trong top đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Báo cáo cụ thể kết quả 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh - Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Công Thương cho biết, trong giai đoạn 2011-2020 công tác cải cách hành chính nhà nước tại Bộ Công Thương đã đạt nhiều kết quả.

Các hoạt động cải cách hành chính giai đoạn năm 2011-2020 bám sát kế hoạch đề ra, các văn bản pháp luật được xây dựng, ban hành trên tinh thần tuân thủ triệt để các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định chồng chéo, các quy định chưa rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, kiểm soát tốt nhập khẩu.

công tác cải cách hành chính Bộ Công Thương
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh - Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Công Thương cho biết, trong giai đoạn 2011-2020 công tác cải cách hành chính nhà nước tại Bộ Công Thương đã đạt nhiều kết quả

Thứ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Công Thương thông tin, trong 10 năm qua, vị trí xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (Parindex) của Bộ liên tục có những bước tiến vượt bậc. Năm 2016, đứng thứ 12/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ (tăng 6 bậc so với năm 2015); năm 2017, đứng thứ 5/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ (tăng 7 bậc so với năm 2016, tăng 13 bậc so với năm 2015), năm 2018 Bộ Công Thương tiếp tục giữ vững vị trí đứng thứ 5/18 Bộ, ngành.

Cùng với đó, công tác Cải cách hành chính Bộ Công Thương giai đoạn 2011 - 2020 được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, về cải cách tổ chức bộ máy đến thời điểm hiện nay đã tham mưu Chính phủ cắt giảm 5 đầu mối thuộc Bộ, giảm từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị; đặc biệt đã sắp xếp giảm được 74 Phòng thuộc Vụ/Cục.

Về cải cách thủ tục hành chính được tiến hành qua 2 giai đoạn từ 2011 - 2015, Bộ Công Thương đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa đối với 192 thủ tục hành chính; từ năm 2015 cho đến nay, Bộ đã xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính hàng năm và thực thi cắt giảm đơn giản hóa 514 thủ tục hành chính (đặc biệt là trên các lĩnh vực điện lực, xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, hóa chất).

Bộ Công Thương là Bộ tiên phong thực hiện việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, Bộ đã rà soát, cắt giảm 880/1216 điều kiện kinh doanh; danh mục các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương được cắt giảm là 1051 mã HS/1891 mã HS (chi tiết đến 8 số) đạt tỷ lệ hơn 56%, góp phần giảm số tờ khai phải kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng năm 2019 chỉ chiếm 3% tổng số tờ khai nhập khẩu (trong giai đoạn 2015-2016 số liệu này là 8-10%/năm).

công tác cải cách hành chính của bộ Công Thương
Bộ Công Thương là Bộ tiên phong thực hiện việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ

Đặc biệt, các Chương trình, Kế hoạch công tác nói chung và về cải cách hành chính nói riêng của Bộ được hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ. Nhiều thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết đã được xem xét bãi bỏ, đơn giản hóa tối đa; công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính của Bộ Công Thương luôn được đánh giá cao trong top đầu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ”, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh.

Trong giai đoạn 2021-2030, công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng thể chế, bảo đảm hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Công Thương được phân công. Đồng thời, khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống văn bản.

Đáng chú ý, trong giai đoạn mới, công tác hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính phải gắn với nhiệm vụ cải cách nhằm phát huy mọi nguồn lực, giải phóng sức sản xuất, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Cải cách thể chế hướng tới tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đồng thời cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước thông qua các cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm.

Gắn trách nhiệm với người đứng đầu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của Bộ, ngành Công Thương, tinh thần nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ, ngành Công Thương.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, song Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, dù có những thành tích nhất định nhưng so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra, một số nội dung, nhiệm vụ triển khai còn chậm, một số đơn vị còn thiếu quyết liệt, chưa nhận thức đầy đủ về cải cách hành chính và triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính.

Việc quản lý lĩnh vực tổ chức nhà nước, tổ chức bộ máy hành chính vẫn có chỗ còn cồng kềnh; một số nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chưa được phân định rõ. Chỉ số cải cách hành chính hằng năm không được đồng đều, bền vững. Chưa duy trì bền vững kết quả đã đạt được như năm 2017 và 2018 đạt vị trí thứ 5, năm 2019 đạt vị trí thứ 10...

công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao các kết quả và thành tích của Bộ, ngành Công Thương trong nhiệm vụ Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 

Để công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương trong giai đoạn 2021-2030 phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu, Bộ Công Thương cần tăng cường công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính thời gian qua.

Thường xuyên, kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch để cụ thể hóa việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Công Thương phải gắn trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu trong triển khai từng nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ.

Thông qua ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Trương Hòa Bình, và ý kiến phát biểu, tham luận của các đồng chí lãnh đạo các Bộ; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương cùng với sự thảo luận sôi nổi của các đại biểu, Hội nghị đã đạt được kết quả hết sức tích cực làm sâu sắc thêm bức tranh tổng thể về công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương trong giai đoạn 10 năm vừa qua.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và ý kiến phát biểu tham luận của đồng chí lãnh đạo các Bộ tham dự Hội nghị để bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Bộ trong giai đoạn sắp tới nhằm đạt được những thành tích cao hơn, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự phát triển chung trong công tác cải cách hành chính của ngành Công Thương.

CÔNG TÁC cải cách hành chính của Bộ Công Thương
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2020

công tác cải cách hành chính

Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hoà Bình

Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hoà Bình

Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hoà Bình
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các đại biểu tham quan bộ phận một cửa, cấp C/O của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương
Hạ An