Phôi thép, thép dài Malaysia và Kazakhstan bị loại khỏi danh sách được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ

Bộ Công Thương đã loại bỏ Malaysia và Kazakhstan khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép nhập khẩu vào Việt Nam.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3463/QĐ-BCT sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Cụ thể, sửa đổi như sau, đối với mặt hàng phôi thép: Loại Malaysia và Kazakhstan khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Đối với mặt hàng thép dài: Loại Malaysia khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 4086/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kì việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài.

Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ này.

Theo quy định của Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Luật Quản lý ngoại thương (Điều 92), các nước đang phát triển thỏa mãn 2 điều kiện sẽ được loại trừ không bị áp dụng biện pháp tự vệ.

Đó là lượng nhập khẩu từ từng nước vào Việt Nam không vượt quá 3% lượng nhập khẩu vào Việt Nam; tổng lượng nhập khẩu vào Việt Nam của các nước này không vượt quá 9% tổng nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam: Trong giai đoạn Quý III/2019, lượng nhập khẩu sản phẩm thép dài từ Malaysia đạt trên 3%.

Thanh Xuân