Phương pháp chiết xuất hỗn hợp hoạt chất saponin (flavnoit) từ bã khô quả cây Du trà

Phương pháp chiết xuất hỗn hợp hoạt chất saponin (flavonoit) từ bã khô quả cây Du trà bao gồm các bước chiết xuất bằng cách đun sôi với nước, loại bỏ lilip, lọc qua SiO2 + than hoạt tính khan, cô bớt