Chủ sở hữu: Phạm Trương Thị Thọ

Địa chỉ: Nhà E1, P406 Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội.

Số bằng sáng chế: 1-0006479

Ngày cấp: 30/7/2007.