Tại Hội nghị, ông Đỗ Mạnh Chung - Phó phòng Kỹ thuật Công ty Truyền tải điện 1đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá công tác quản lý kỹ thuật, vận hành đường dây năm 2017 và phương hướng công tác quản lý kỹ thuật, vận hành năm 2018. Theo đó nội dung báo cáo nhấn mạnh kết quả thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật đã thực hiện, các nội dung chưa làm được, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; phân tích nguyên nhân về mặt quản lý đối với các sự cố đã xảy ra trong phạm vi của các đơn vị; đề xuất thay đổi cách quản lý hiện nay của đơn vị để kiểm soát được các nguy cơ sự cố; đánh giá hiệu quả các giải pháp kỹ thuật ngăn ngừa sự cố do sét, sự cố do phóng điện sứ, do một số nguyên nhân chủ quan khác; đề xuất bổ sung các giải pháp ngăn ngừa sự cố năm 2018. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty ghi nhận những kết quả đã đạt được của các đơn vị trực thuộc cũng như các phòng ban chức năng công ty trong năm 2017, đặc biệt là tổng số vụ sự cố đường dây là 56 vụ giảm 28 vụ so với năm 2016, mặc dù khối lượng quản lý vận hành tăng thêm. 

Năm 2018, các phòng, đơn vị sẽ tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu kế hoạch như: ngăn ngừa không để sự cố lặp lại có tính chất tương tự năm 2017; không để xảy ra sự cố trên đường dây 500 kV Bắc - Nam; tiếp tục thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong vận hành & gắn trách nhiệm cá nhân với chất lượng công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật; thực hiện nghiêm túc công tác điều tra, phân tích sự cố để rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp xử lý hiệu quả và kịp thời; nâng cao chất lượng công tác diễn tập xử lý sự cố; triển khai đầy đủ công tác phòng chống lụt bão và kiểm tra bảo vệ hành lang an toàn của hệ thống truyền tải điện.

Phát biểu tại hội nghị ông Trần Minh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn PTC1 đã đánh giá cao về chất lượng của hội nghị quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành khối đường dây lần này. Với bản báo cáo mang tính tổng hợp nhưng có tính thuyết phục cao cùng các chuyên đề tham luận của các đơn vị sẽ bổ sung thêm kinh nghiệm cho công tác vận hành trong năm 2018 và những năm tiếp theo, chắc chắn rằng mục tiêu quản lý vận hành khối đường dây nói riêng và SXKD của PTC1 nói chung sẽ đạt kết quả cao trong năm 2018.

Đánh giá chung tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc Công ty đã yêu cầu các Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với 9 mục tiêu và 9 nhóm giải pháp mà hội nghị đã thông qua về quản lý kỹ thuật, vận hành đường dây cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018, trong đó nhấn mạnh nhóm giải pháp thứ 9 “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” nhằm vận hành an toàn, đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật, chỉ tiêu suất sự cố đường dây năm 2018 EVNNPT giao.