PTC2 hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021

Sáng ngày 20/3/2021 tại kho vât tư Công ty và Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Tham gia chương trình có ông Trần Thanh Phong - Giám đốc Công ty, ông Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc, ông Nguyễn Duy Dũng - Phó Giám đốc, ông Nguyễn Đăng Thông - Chủ tịch Công đoàn. Cùng toàn thể lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên; lãnh đạo và CBCNV các phòng chức năng Công ty, đại diện Truyền tải điện Đà Nẵng.

CBCNV PTC2 hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021

CBCNV PTC2 hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị liên tịch số 0644/CTLT-EVNEPT-CĐ ngày 04/3/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc hưởng ứng thực hiện phong trào “Tết trồng cây” theo Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ.

PTC2 phát động các đơn vị trong toàn Công ty tổ chức triển khai thực hiện chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, xuân Tân Sửu năm 2021 kết hợp với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCNV trong toàn PTC2 về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

CBCNV PTC2 hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021

CBCNV PTC2 tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021 

Theo đó, PTC2 đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch trồng cây xanh tại tất cả các đơn vị đối với năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Toàn PTC2 phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1000 - 1200 cây xanh trong năm 2021 đồng thời phấn đấu trồng mới và chăm sóc trên 4.000 cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. 

CBCNV PTC2 hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021

CBCNV PTC2 chụp ảnh lưu niệm tại buổi trồng cây năm 2021

 

PV