PVEP với bài toán gia tăng trữ lượng và vốn đầu tư

Năm 2020 theo các chuyên gia hàng đầu về kinh tế nhận định, là một năm khó khăn về kinh tế nói chung và các lĩnh vực theo ngành nghề nói riêng, trong đó có lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí

Khó khăn chồng chất

Xác định sẽ có nhiều những khó khăn trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, ngay từ đầu năm, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí.

Tuy nhiên, sản lượng khai thác dầu của PVEP giảm dần qua từng năm. Năm 2016, thời điểm giá dầu xuống thấp kỷ lục, PVEP khai thác được 5,55 triệu tấn quy dầu (4,23 triệu tấn dầu và 1,317 tỉ m3 khí). Năm 2017, tổng sản lượng khai thác đạt 4,96 triệu tấn quy dầu và năm 2018 giảm xuống 4,23 triệu tấn quy dầu

PVEP đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí.

PVEP đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí

“Việc triển khai các giếng khoan thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng gặp nhiều khó khăn và không được triển khai kịp thời do thiếu vốn đầu tư”, đại diện PVEP cho biết.

Không chỉ riêng PVEP, theo đánh giá chung, công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí trong toàn PVN những năm qua gặp nhiều khó khăn. Các lô mở có tiềm năng dầu khí hạn chế, trữ lượng nhỏ, nằm tại vùng nước sâu, xa bờ hoặc có cấu trúc địa chất phức tạp.

Thêm vào đó, việc kêu gọi đầu tư gặp nhiều khó khăn, các nhà đầu tư ít hoặc không quan tâm đến các lô hợp đồng dầu khí mới. “Những năm gần đây hoạt động tìm kiếm, thăm dò hạn chế, vốn đầu tư cho hoạt động này chỉ còn bằng 25% so với những năm trước...”, PVEP chia sẻ.

Không chỉ vậy, những năm gần đây, việc PVN hạn chế trong việc ký hợp đồng dầu khí, khiến hoạt động tìm kiếm, thăm dò hạn chế, vốn đầu tư cho hoạt động này chỉ còn bằng 25% so với những năm trước.

PVEP tập trung theo dõi sát sao sản lượng khai thác thực tế so với kế hoạch được giao
PVEP tập trung theo dõi sát sao sản lượng khai thác thực tế so với kế hoạch được giao

Hiện nay, thách thức lớn đối với việc gia tăng sản lượng khai thác cũng như tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng là vốn đầu tư. Do các dự án tìm kiếm, thăm dò có nhiều rủi ro nên PVEP không thể vay vốn.

Việc sử dụng vốn chủ sở hữu thông qua tăng vốn điều lệ cũng không phù hợp bởi khi dự án không thành công, PVEP sẽ không bảo toàn được vốn. Trong khi đó, hằng năm, PVEP vẫn phải thực hiện các hoạt động tìm kiếm, thăm dò để bảo đảm mục tiêu gia tăng trữ lượng mà Chính phủ giao cho PVN/PVEP.

Ngoài ra, với điều kiện giá dầu biến động như hiện nay, doanh thu không đủ bù đắp chi phí (bao gồm cả chi phí các dự án thăm dò không thành công) sẽ dẫn tới mất cân đối tài chính của PVEP.

Hiện tại, PVEP đã đề xuất, kiến nghị với PVN hỗ trợ giải quyết về thủ tục và ngân sách bảo đảm cho công tác khoan 19,5 giếng khoan trong năm 2020 theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, PVN cần hỗ trợ thủ tục pháp lý và ngân sách đối với những công việc can thiệp giếng, chuyển vỉa bổ sung khi nhà điều hành đề xuất nhằm bù đắp phần sản lượng khai thác bị thiếu hụt. Tuy vậy, đây cũng chỉ là những giải pháp tạm thời để hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Bài toán dài hạn

Để tháo gỡ khó khăn, ngay từ những ngày đầu năm 2020, PVEP đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí.

Theo đó, PVEP tập trung theo dõi sát sao sản lượng khai thác thực tế so với kế hoạch được giao, thường xuyên cập nhật số liệu khai thác, rà soát và phân tích, nghiên cứu đề xuất giải pháp theo tình hình thực tế của mỏ và triển khai công việc kịp thời, hiệu quả.

Cùng với đó, giám sát chặt chẽ động thái khai thác các mỏ, cập nhật mô hình khai thác thường xuyên nhằm tối ưu chế độ khai thác, bơm ép, nâng cao hiệu quả Gaslift để có chế độ khai thác tối ưu, đặc biệt cho đối tượng tầng móng nứt nẻ.

Đặc biệt, PVEP tiếp tục phối hợp nghiên cứu nhằm triển khai hiệu quả công tác gia tăng sản lượng khai thác và hệ số thu hồi dầu khí (IOR/EOR) như: Khoan đan dày, bắn mở vỉa mới, chuyển tầng khai thác, xử lý axit vùng cận đáy giếng, nứt vỉa thủy lực, ngăn cách tầng ngập nước, áp dụng công nghệ bơm điện chìm...

Theo đó, PVEP tập trung theo dõi sát sao sản lượng khai thác thực tế so với kế hoạch được giao, thường xuyên cập nhật số liệu khai thác, rà soát và phân tích, nghiên cứu đề xuất giải pháp theo tình hình thực tế của mỏ và triển khai công việc kịp thời, hiệu quả.

Song song với việc đẩy mạnh nghiên cứu gia tăng hệ số thu hồi EOR, chú trọng các mỏ trong nước theo đúng chủ trương của PVN, cũng như khoan và đưa các giếng vào khai thác đúng kế hoạch; tối ưu hóa công tác vận hành, bố trí lịch bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị khai thác hợp lý; tối ưu vị trí giếng khoan, đưa vào hoạt động các giếng phát triển năm 2020 vào vận hành đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất.

Đàm Trung