QLTT Hà Nội: Tiếp tục thực hiện triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid -19.

Để thực hiện nghiêm công khẩn của UBND thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã triển khai văn bản số 679/QLTTHN-NVTH ngày 26/7/2020 chỉ đạo các Phòng, Đội QLTT thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục duy trì việc trang bị nước sát khuẩn để sát khuẩn tay tại đơn vị, thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng và khi tham gia giao thông; Chủ động, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát theo dõi sát sao địa bàn, lĩnh vực được phân công, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, định giá bán bất hợp lý đối với các mặt hàng khẩu trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chống dịch.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán các mặt hàng khẩu trang vải, khẩu trang kháng khuẩn trên thị trường, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được công bố hợp quy hàng dệt may, không đảm bảo chất lượng, không niêm yết giá bán, bán hàng không đúng giá niêm yết.

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát. Yêu cầu phải thực hiện đầy đủ các quy định về niêm yết giá bán, bán hàng đúng giá niêm yết, kinh doanh háng hóa có đầy đủ chúng từ, nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo chất lượng, không găm hàng, đầu cơ tích chữ.

Cục trưởng Cục quản lý thị trường Hà Nội yêu cầu tất cả các cán bộ, công nhân viên chức, các Đội QLTT nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND thành phố, và văn bản số 679/QLTTHN-NVTH ngày 26/7/2020 của Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội.

PT