công đoàn hóa chất
Ông Nguyễn Huy Thông – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam ghi nhận những sáng tạo, đổi mới trong hoạt động công đoàn của hai cơ sở

 

Bà Hồ Thị Mai Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đã trực tiếp truyền đạt với cán bộ công đoàn về những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Hướng dẫn thi hành Điều lệ và những kỹ năng cơ bản của cán bộ công đoàn trong tình hình mới.

công đoàn hóa chất
Bà Hồ Thị Mai Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trực tiếp truyền đạt những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

 

Việc phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn 2 đơn vị là sáng kiến, đổi mới phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các đơn vị.

Tham gia chương trình tập huấn, cán bộ công đoàn của Công ty CP Que hàn điện Việt Đức và cán bộ công đoàn Công ty CP Pin Hà Nội  không chỉ được nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ mà còn được giao lưu, trao đổi, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong công tác và trong cuộc sống.

công đoàn hóa chất
Cán bộ công đoàn của hai đơn vị ngoài việc học nghiệp vụ còn được giao lưu, trao đổi, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong công tác và trong cuộc sống

 

Phát biểu động viên cán bộ công đoàn 2 đơn vị, ông Nguyễn Huy Thông – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam ghi nhận những sáng tạo, đổi mới của ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Que hàn điện Việt Đức và ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Pin Hả Nội và mong muốn, trong thời gian tới, công đoàn 2 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tạo sự gắn kết, gần gũi hơn nữa trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.

công đoàn hóa chất
Hoạt động công đoàn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động đoàn thể của một doanh nghiệp