Quyết định về việc điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh Phú Thọ

Ngày 12/6/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5855/QĐ-BCT về việc điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh Phú Thọ thuộc "Quy hoạch h
Xem chi tiết Quyết định tại đây.