Quyết liệt phòng chống dịch Covid, Than Vàng Danh vẫn đảm bảo kế hoạch sản xuất tháng 3/2020

Công ty than Vàng Danh đã xây dựng kế hoạch liên tịch triển khai nhiệm vụ kép: vừa đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD tháng 3 - Quý I và quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2020 trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Giám đốc và BCH Công đoàn Công ty than Vàng Danh đã xây dựng kế hoạch liên tịch triển khai nhiệm vụ kép: vừa đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD tháng 3 - Quý I và quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong triển khai nhiệm vụ SXKD, Công ty chú trọng đảm bảo công tác chuẩn bị đủ diện cho các phân xưởng sản xuất, phát động các phong trào thi đua sản xuất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học vào khai thác, đào lò; thực hiện cơ chế khuyến khích tiền lương, tiền thưởng hợp lý: như thưởng ngày công cao, thưởng công tác an toàn…

Với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo CNCB Công ty, tỷ lệ huy động công nhân khai thác, đào lò đi làm cao, thường xuyên đạt 90%. Do vậy kết thúc ca 3 ngày 25/3/2020, Công ty đã sản xuất xấp xỉ 900.000 tấn than nguyên khai, bằng 27,8% kế hoạch năm. Đời sống mọi mặt của người lao động tiếp tục được chăm lo quan tâm, tiền lương bình quân của CNCB Công ty đạt 17,3 triệu đồng/người/tháng, trong đó thợ lò là 22 triệu đồng/người/tháng.

Quang cảnh cuộc hợp
Công ty than Vàng Danh tuyệt đối không chủ quan lơ là, coi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ số 1

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của TKV và tỉnh Quảng Ninh, Công ty đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, nhất là việc triển khai giao ban Điều hành sản xuất theo hình thức họp trực tuyến tại 4 điểm cầu, 36 đầu mối, từ Uông Bí vào Vàng Danh.

Xác định dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, CNCB và người lao động Công ty than Vàng Danh tuyệt đối không chủ quan lơ là, coi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ số 1, luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống để có phương án tốt nhất đảm bảo sức khỏe cho người lao động, duy trì và phát triển sản xuất.

PV