Hiện nay ở một số Công ty có tình trạng người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam từ 2019, năm 2021 mới quyết toán thu nhập. Trong trường hợp này, người nộp thuế có bị xử phạt nộp chậm không? Hồ sơ, thủ tục và thời gian xin xác nhận của cơ quan thuế về việc nộp thuế tại Việt Nam thế nào?

Trước những thắc mắc của người nộp thuế, mới đây chuyên gia của Tổng cục Thuế cho biết:  Người nước ngoài đủ điều kiện là cá nhân cư trú thì có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập toàn cầu từ tiền lương, tiền công của cá nhân.

Trường hợp cá nhân nước ngoài thuộc diện quyết toán thuế TNCN tại Việt Nam cho cả kỳ tính thuế năm 2019 và 2020 thì đối với kỳ 2019 sẽ bị xử phạt về chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, tiền chậm nộp nếu năm 2019 có phát sinh số thuế phải nộp thêm.

Đối với kỳ 2020, thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Đối với người lao động nước ngoài, nếu cá nhân có mặt liên tục tại Việt Nam trên 183 ngày thì tính thuế thu nhập cá nhântrong 12 tháng. Tuy nhiên, năm 2020 do dịch bệnh và do một số yếu tố khác, họ chỉ làm việc ở công ty có 60 ngày thì tính thuế thu nhập cá nhân thuế suất như thế nào?

Theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 111/TT-BTC của Bộ Tài chính, nếu  cá nhân là người nước ngoài có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì cá nhân thuộc diện quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trong giai đoạn 12 tháng liên tục.

Tuy nhiên, năm 2020 , người lao động nước ngoài chỉ làm việc ở Việt Nam hai tháng đầu năm 2020, tổ chức chi trả  khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến áp dụng đối với cá nhân cư trú.

Khi cá nhân kết thúc hợp đồng và xuất cảnh về nước (giả sử trong năm 2020 xác định không quay trở lại VN) thì sẽ xác định lại thân phận cư trú để điều chỉnh lại số thuế TNCN phải nộp theo quy định về cá nhân không cư trú nếu ở tại VN dưới 183 ngày.