Rạng Đông: Trên 63% ý tưởng sáng kiến cải tiến được hiện thực hóa

1.392 ý tưởng sáng kiến cải tiến ở tất cả các đơn vị, các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học quản trị, trong đó 882 ý tưởng được hiện thực hóa (chiếm 63,4%) đã góp phần tạo nên kết quả sản xuất kinh doanh rất xuất sắc của Rạng Đông trong năm 2020.

Với phong trào thi đua lao động sáng tạo rất mạnh và đã thành truyền thống nhiều năm nay tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, mỗi năm Công ty đã thu nhận được hàng ngàn ý tưởng sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng. Năm 2020, đã có 882 ý tưởng được hiện thực hóa (chiếm tỷ lệ 63,4%), góp phần tạo nên kết quả sản xuất kinh doanh rất xuất sắc của Rạng Đông trong  năm 2020. Doanh thu đạt 4.921 tỷ, tăng 15,6% so với năm 2019; Lợi nhuận 423 tỷ, tỷ suất lợi nhuận /doanh thu đạt 8,6%; Năng suất lao động tăng 17,4% so với năm 2019.

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Dây chuyền lắp ráp sản phẩm Led liên hoàn

 

08 sáng kiến, cải tiến tiêu biểu của năm 2020 được kể tới gồm:

1. Ứng dụng đồng bộ LEAN, tự động hóa, công nghệ thông tin, kết nối các hệ thống trên dây chuyền lắp ráp đèn Xuất khẩu Mỹ, hình thành bước đầu dây chuyền sản xuất I-4.0 của xưởng LED, Điện tử & Thiết bị chiếu sáng (TBCS) của anh Nguyễn Hoàng Kiên - Quản đốc Xưởng LED, Điện tử & TBCS giúp năng suất lao động Dây chuyền sản xuất đèn công suất cao tăng 15%; Dây chuyền sản xuất đèn Panel tròn tăng 23%; 

2. Bộ đèn Led M36: Sản phẩm “Make in Việt Nam” của anh Nguyễn Hoàng Khôi - Trưởng ngành CNPT – Xưởng LED, Điện tử & TBCS giúp tăng năng suất lao động dây chuyền từ 6.000 SP/ca/21 lao động lên 10.000 SP/ca/23 lao động, tăng 52%;

3. Chương trình Tin học hóa công nghệ vận hành (OT- IT) ứng dụng vào Qui trình bán hàng một cửa – Quản lý kho thông minh của anh Hoàng Trung – Trưởng phòng TKKTTC giúp tinh gọn quá trình xuất hàng tại kho Công ty (Hạ Đình), rút ngắn thời gian khách chờ đợi 30%, đáp ứng được yêu cầu tăng đột biến dịp tiêu thụ cuối năm, có ngày xuất hàng số lượng gấp 4,5 lần mức xuất hàng bình quân trong năm;

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Dây chuyền sản xuất phích nước hoàn chỉnh

 

4. Thiết kế và triển khai mô hình chiến lược Chuyển đổi số (CĐS) Rạng Đông giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 của anh Nguyễn Anh Đức Trưởng phòng Thông tin – Thương mại điện tử, đóng góp vào kết quả tăng trưởng doanh thu 15,6% trong năm 2020, đặt nền móng cho triển khai đồng bộ CĐS ở tất cả các lĩnh vực với 7 dự án CĐS trong Ngày Hội sáng tạo lần 3 – khẳng định CĐS là động lực cơ bản thúc đẩy phát triển giai đoạn 2020-2025;

5. Vận dụng “Mô hình quản trị mục tiêu và kết quả then chốt - OKR” trong tổ chức cải tiến công tác bán hàng tại 2 phòng Bán hàng của anh Nguyễn Lê Thăng – Trưởng phòng BH1 và anh Lê Minh Tuấn – Trưởng phòng BH2 giúp Công ty đạt kết quả tăng trưởng doanh thu 15,6%;

6. Chương trình cải tạo lò điện kéo ống thủy tinh Tube Led và thiết kế liên hoàn hệ thống phối liệu, tự động hóa, số hóa, thực hiện chủ trương “Make in Việt Nam” của anh Nguyễn Quang Huy B – Xưởng Phích nước Thủy tinh, giúp tiết kiệm chi phí so với đầu tư mới 11 tỷ đồng;

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Sản xuất Led SMT tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông

 

7. Nghiên cứu thiết kế 23 sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến của anh Nguyễn Công Hùng – Trưởng ban TKKT, Xưởng LED, Điện tử & TBCS, đóng góp 810 tỷ doanh thu 2020 – chiếm tỷ trọng 22% tổng doanh thu sản phẩm LED nội địa;

8. Chương trình hình thành và phát triển Hệ sinh thái LED 4.0 và CTDA của anh Nguyễn Triệu Sơn – Giám đốc trung tâm C4LED, đóng góp 980 tỷ doanh thu các sản phẩm Hệ sinh thái LED 4.0 và CTDA – chiếm tỷ trọng 20% trong tổng doanh thu chung của Công ty.

Hồ Nga