Sản lượng lọc dầu của Mỹ dự kiến giảm lần đầu tiên trong 10 năm qua

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) của Mỹ cho biết, sản lượng lọc dầu của Mỹ trong năm 2019 có thể giảm xuống mức 17 triệu thùng mỗi ngày, mức giảm lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua.

 

Kể từ năm 2009, tổng công suất lọc dầu của Mỹ đã tăng trưởng hàng năm và đạt mức cao kỷ lục 17,3 triệu thùng/ngày vào năm 2018. Các NMLD của Mỹ thường đạt mức cao nhất vào mùa hè, khi nhu cầu về các sản phẩm dầu mỏ (đặc biệt là xăng xe máy) có xu hướng tăng cao. Tính từ đầu năm nay cho đến ngày 09/8, công suất các NMLD chỉ đạt trung bình 17 triệu thùng/ngày, thấp hơn 1,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong tuần trước đó (02/8), sản lượng lọc dầu của Mỹ bất ngờ đạt 18 triệu thùng/ngày. 

Tuy nhiên, dựa vào số liệu đến tháng 5 và dự báo cuối năm 2019, EIA dự kiến mức công suất lọc dầu của Mỹ sẽ giảm xuống, chỉ đạt trung bình 17 triệu thùng/ngày trong cả năm. Dự báo trong năm 2020, sản lượng lọc dầu của Mỹ sẽ tăng lên đạt trung bình 17,6 triệu thùng/ngày.

 

Trung tâm Đào tạo và Thông tin dầu khí