Sản xuất kinh doanh khởi sắc, TKV tăng trưởng cao nhất khối công nghiệp khai khoáng năm 2019

Đây là tin vui được đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức vừa qua tại Hà Nội, với sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Doanh nghiệp tăng trưởng cao nhất ngành khai khoáng

Năm 2019 được đánh giá là năm khởi sắc toàn diện của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trên tất cả các lĩnh vực. Theo Bộ Công Thương, TKV là doanh nghiệp đạt tăng trưởng cao nhất trong khối ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam.

Doanh thu toàn Tập đoàn năm 2019 đạt 131,5 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so năm 2018.

Nộp Ngân sách nhà nước 18.100 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với thực hiện năm 2018.

Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch.

"Những con số ấn tượng này đã cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV, các đơn vị trên tất cả các khối lĩnh vực sản xuất", Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chia sẻ.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải
Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải báo cáo tại Hội nghị

Kết thúc năm 2019, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 40,5 triệu tấn. Sản lượng than tiêu thụ đạt 44 triệu tấn. Đây là sản lượng cao nhất Tập đoàn đạt được kể từ năm 2014 đến nay.

Trong đó tiêu thụ than trong nước đạt 42,95 triệu tấn, tăng 8% thực hiện 2018. Riêng than cung cấp cho điện đạt 36,06 triệu tấn, tăng 6,8 triệu tấn so với thực hiện 2018.

Từ năm 2018 trở lại đây, TKV cung cấp than cho nhiệt điện tăng bình quân 24%/năm, năm 2019 sản lượng than cấp cho điện tăng 12 triệu tấn so với năm 2017.

Sản xuất alumin (quy đổi) đạt 1,36 triệu tấn, cả hai nhà máy Tân Rai, Nhân Cơ đều vượt 5% công suất thiết kế. Tiêu thụ đạt 1,39 triệu tấn đạt 107% kế hoạch và bằng 107% so với năm 2018.

Cùng với đó, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo kế hoạch cả về sản lượng, chất lượng và doanh thu.

Năm 2019 còn ghi nhận những kết quả rõ nét trong công tác tái cơ cấu của TKV với một trong những giải pháp cốt lõi được đưa ra và quyết liệt triển khai là cơ giới hóa khai thác mỏ, tổ chức lại sản xuất và sắp xếp lại lao động, hướng đến mô hình “Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ ít người” và “Cơ giới hóa, tự động hóa” trên tất cả các khối ngành sản xuất.

Năm 2019 còn ghi nhận những kết quả rõ nét trong công tác tái cơ cấu của TKV, với một trong những giải pháp cốt lõi được đưa ra và quyết liệt triển khai là cơ giới hóa khai thác mỏ
Năm 2019 còn ghi nhận những kết quả rõ nét trong công tác tái cơ cấu của TKV, với một trong các giải pháp cốt lõi được đưa ra và quyết liệt triển khai là cơ giới hóa khai thác mỏ

Bên cạnh đó, TKV tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp, lao động tiền lương, chăm lo phát triển nguồn nhân lực; Hoàn thiện cơ chế Quản trị tài chính doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí, quản lý vật tư; quyết liệt trong tiết giảm chi phí; Đồng thời, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ vào tất các lĩnh vực sản xuất và công tác điều hành, quản lý; chú trọng cơ giới hoá; tin học hóa nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, tăng hiệu quả SXKD.

Kết quả, năm 2019, năng suất lao động tính theo giá trị doanh thu toàn Tập đoàn 13,5% so với thực hiện năm 2018, tính theo sản lượng than tiêu thụ quy đổi đạt 748 tấn/người/năm, tăng 12% so với thực hiện năm 2018. Thu nhập bình quân của công nhân hầm lò tăng cao đạt 1 triệu đồng/công.

Trong công tác bảo vệ môi trường, TKV đã cơ bản hoàn thành các công trình trong đề án đảm bảo môi trường cấp bánh ngành than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, trồng cây phủ xanh thêm 102 ha bãi thải đạt 102% kế hoạch năm, triển khai đầu tư mở rộng 06 trạm xử lý nước thải mỏ, 04 trạm rửa xe ô tô và 01 trạm rửa toa xe.

Thực hiện 10 phương án cải thiện môi trường cảnh quan khu vực kho cảng, tuyến đường vào mỏ; Đầu tư máy phun sương dập bụi cao áp tăng hiệu quả chống bụi. Tăng cường vận chuyển than bằng băng tải, đường sắt giảm thiểu bụi ồn ảnh hưởng dân cư, đô thị.

Cũng trong năm 2019, mặc dù sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng TKV luôn quan tâm, chủ động thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước đối với công tác an sinh xã hội tại Tập đoàn và các địa phương. Bình quân năm 2019 TKV và các đơn vị thành viên chi trên 30 tỷ cho các hoạt động an sinh xã hội trong nội bộ Tập đoàn và trên 60 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội đối với các địa phương để xây trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, làm đường giao thông, xoá nhà dột nát...

8 nhiệm vụ Chính phủ đặt ra cho TKV năm 2020

Ghi nhận những kết quả tích cực của TKV trong năm vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định những kết quả đó đóng góp quan trọng vào phát triển chung của kinh tế đất nước, thông qua việc việc triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo điều hành từ Chính phủ của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước, trong đó có TKV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định kết quả sản xuất kinh doanh của TKV đã đóng góp vào phát triển chung của đất nước
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định kết quả tích cực TKV đạt được đã đóng góp vào phát triển chung của đất nước

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bước sang năm 2020, nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho TKV rất nặng nề nhưng cũng đi cùng cơ hội và thách thức đan xen, từ đó nêu ra 8 nội dung đề nghị TKV tập trung thực hiện trong năm tới:

Một là, Chỉ đạo, triển khai có hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đảm bảo được kế hoạch năm 2020 đề ra được Uỷ ban Quản lý vốn; các Bộ, Ngành và Chính phủ thông qua. Đặc biệt là tập trung sản xuất đáp ứng theo nhu cầu thị trường, nhất là thị trường than; góp phần đảm bảo nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế.

Hai là, Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn;

Ba là, Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Cần coi khoa học công nghệ là chìa khoá để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của doanh nghiệp và tăng hệ số an toàn trong quá trình lao động sản xuất.

Bốn là, Quan tâm nghiên cứu, đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới việc nâng cao chất lượng, chú trọng đến năng suất, hiệu quả của tăng trưởng.

Năm là, Chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất; Tập trung vốn đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới; cải tạo, nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than đảm bảo nhu cầu than cho nền kinh tế theo Quy hoạch phát triển Ngành Than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sáu là, Chú trọng chăm lo công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài sẵn sàng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp, đồng thời góp phần quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho Người lao động;

Bảy là, Làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh;

Tám là, Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường mối quan hệ với các địa phương, cộng đồng dân cư, với đối tác- bạn hang, chủ động hội nhập quốc tế.

Về một số kiến nghị của Tập đoàn, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Uỷ Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư và Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết trong thẩm quyền của mình. Những vấn đề nào vượt thẩm quyền thì báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét, tạo điều kiện cho Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và phát triển ổn định, bền vững.

Chính phủ đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 cho TKV
Chính phủ đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 cho TKV

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết mục tiêu mà Tập đoàn đề ra cho năm 2020 là: “An toàn – Đổi mới – Phát triển”, tập trung hoàn thiện mô hình vừa sản xuất than, vừa kinh doanh than, trong đó triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động.

Mặt khác, kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của Tập đoàn trong các lĩnh vực, phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn năm 2019 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Đồng thời, đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội, khai thác tối đa các chuỗi giá trị gia tăng cho Tập đoàn, từng bước nâng cao giá trị doanh nghiệp của các đơn vị thành viên cũng như chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động.

Năm 2020, TKV đặt mục tiêu sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 40,5 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 49 triệu tấn. Các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2019.

Doanh thu toàn Tập đoàn phấn đấu đạt 138.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận phấn đấu đạt khoảng 3.500 tỷ đồng.

Phấn đấu thực hiện tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn 12,7 triệu đồng/người tháng, tăng 2,5% so với thực hiện năm 2019.

Năng suất lao động tính theo sản lượng than tiêu thụ quy đổi (đối với sản xuất than) đạt 772 tấn/người-năm, tăng 3,1% so với thực hiện năm 2019.

Thúy Hà - Thy Thảo, Ảnh: VGP/Nhật Bắc