Sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực chế biến thủy sản và sản xuất thức ăn thủy sản tại tỉnh Vĩnh Long

Trong công nghiệp, tài nguyên và năng lượng được sử dụng để sản xuất hàng hóa cho xã hội. Tuy nhiên, việc tiêu thụ tài nguyên và năng lượng luôn gây ra tác động tiêu cực đến môi trường. Đối với do
IV. Kết luận
Sản xuất sạch hơn đã được Viện Công nghệ hóa học tích cực triển khai tới các tỉnh khu vực Nam bộ. Quá trình triển khai đã được lồng ghép với những chương trình truyền thông rộng rãi qua các phương tiện như báo, đài truyền hình địa phương, các hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức. 

Trong quá trình triển khai vẫn còn các khó khăn như trở ngại về nhận thức của lãnh đạo, các nhà máy còn thiếu các trang thiết bị quan trắc, chưa ghi chép, theo dõi các số liệu và đặc biệt thiếu vốn đầu tư cho các giải pháp kỹ thuật. Thời gian thực hiện các chương trình còn giới hạn nên các dữ liệu quan trắc cuối cùng còn hạn chế. 

Các kết quả thực hiện tại Công ty TNHH Biofeed và Công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long đã đạt được các mục tiêu của chương trình. Các kết quả chương trình sẽ khẳng định SXSH và tiết kiệm năng lượng là hướng đi bền vững cho các doanh nghiệp. 

Mục tiêu của Viện trong thời gian sắp tới sẽ thúc đẩy và nhân rộng hơn nữa các mô hình SXSH thành công, lấy các nhà máy đã thực hiện SXSH làm điểm tham quan cụ thể. 


Xem toàn văn bài viết