Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) vừa có văn bản gửi 19 DN, cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản có lô hàng bị cảnh báo không đảm bảo ATTP hóa chất, kháng sinh nghiêm túc điều tra, xác định nguyên nhân, thực hiện các hành động khắc phục.

Theo Nafiqad, trong thời gian vừa qua, các lô hàng thủy sản của Việt Nam bị các nước nhập khẩu cảnh báo diễn ra rất phức tạp. Tuy nhiên, việc điều tra nguyên nhân và xây dựng thực hiện các biện pháp khắc phục không được các DN chế biến xuất khẩu thủy sản có lô hàng bị cảnh báo thực hiện nghiêm túc, mặc dù đã được Cục nhắc nhở nhiều lần.

Các sản phẩm chủ yếu bị cảnh báo là tôm đông lạnh, cá tra đông lạnh, cá bống đông lạnh, cá trê vàng...

Ngày 10/12, Tổng vụ Sức khỏe và người tiêu dùng EC thông báo tình hình các lô hàng thủy sản của Việt Nam bị cảnh báo các chỉ tiêu hóa chất kháng sinh khi xuất khẩu vào thị trường EU.

Công thư của EU cũng nêu rõ số lượng lô hàng bị cảnh báo và các cơ sở chế biến có liên quan, đồng thời, đề nghị Cục trả lời về hoạt động điều tra nguyên nhân và các biện pháp khắc phục đã được áp dụng, cũng như biện pháp lấy mẫu phân tích phù hợp và cho biết sau ngày 9/1/2015.

Nếu không nhận được trả lời từ phía Việt Nam, cơ quan thẩm quyền EU sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung có thể, bao gồm cấm nhập khẩu từ các DN bị cảnh báo, hoặc các biện pháp mạnh hơn ảnh hưởng đến toàn ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU.

Để kịp thời trả lời cơ quan thẩm quyền của EU, Nafiqad yêu cầu các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản có lô hàng bị cảnh báo không đảm bảo ATTP do có chất kháng sinh khẩn trương nghiêm túc điều tra, xác định nguyên nhân, thực hiện các hành động khắc phục và gửi báo cáo về Nafiqad trước ngày 23/12.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cũng yêu cầu Cơ quan chất lượng Nam Bộ, Trung Bộ khẩn trương thẩm tra báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục của cơ sở nêu trên, tổ chức kiểm tra đột xuất trong trường hợp cần thiết và tổng hợp kết quả, báo cáo về Cục trước ngày 31/12/2014.