Sẽ mạnh tay với hàng xuất khẩu qua cửa khẩu phụ

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố cung cấp các thông tin xử lý gian lận về hàng hóa XNK cho cơ quan Thuế.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản 5451/TCHQ-TXNK (ngày 27/8) về việc tăng cường quản lý thuế đối với hàng hóa XK qua cửa khẩu phụ, lối mở, đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng DN gian lận trong XK nhằm chiếm đoạt tiền thuế GTGT đã được tổng cục chỉ đạo tại công văn 4330/TCHQ-TXNK ban hành ngày 1/7/2019.

Để tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa XK, đặc biệt là hàng XK qua cửa khẩu phụ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố cung cấp các thông tin xử lý gian lận về hàng hóa XNK cho cơ quan Thuế.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cung cấp các thông tin về gian lận như: quay vòng hàng XK; khai khống giá trị, khối lượng XK; điều chỉnh giảm số thu thuế GTGT hàng NK… để cơ quan Thuế có căn cứ xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, hoàn thuế của người nộp thuế.

Trường hợp cơ quan Hải quan nghi vấn người nộp thuế có dấu hiệu gom hàng hóa cư dân biên giới mua để làm thủ tục XK, hoàn thuế thì cung cấp thông tin để cơ quan Thuế thực hiện kiểm tra xác minh nguồn gốc hàng hóa XK.

Trước đó, để tổ chức triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng DN gian lận trong XK nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát và kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa XK, NK qua các cửa khẩu thuộc địa bàn quàn lý của đơn vị, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp DN gian lận trong hoạt động XK nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Trường hợp xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, căn cứ thông tin thu thập thực hiện tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để kiểm tra theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK có dấu hiệu khai khống số lượng hàng hóa NK, khai tăng số lượng so với số lượng thực tế, khai sai tên hàng, khai sai về trị giá hải quan trên tờ khai XK; sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp lệ để làm thủ tục XK hàng hóa.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với cục thuế trên địa bàn xây dựng cơ chế trao đổi thông tin liên quan đến hàng hóa XK thuộc đối tượng được cơ quan Thuế hoàn thuế GTGT định kỳ 6 tháng 1 lần, trong đó cung cấp các thông tin về các thủ đoạn gian lận đối với hàng hóa XK (khai sai tên hàng, số lượng, trị giá hoặc sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp pháp để làm thủ tục XK hàng hóa) nhằm mục đích hợp pháp hóa hồ sơ hoàn thuế GTGT, lập danh sách các DN vi phạm chuyển cục thuế để cập nhật thông tin DN vi phạm trong quá trình thực hiện hoàn thuế GTGT.

 

T.Xuân