Ngày 18/06/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1711/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn (thép phủ màu) có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu thép phủ màu của Trung Quốc là từ 3,45% đến 34,27% và của Hàn Quốc là từ 4,48% đến 19,25%.

Bộ Công Thương cho biết, căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại sẽ tổ chức phiên tham vấn công khai trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cục Phòng vệ thương mại sẽ tổ chức phiên tham vấn công khai trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc trong tháng 9/2019
Cục Phòng vệ thương mại sẽ tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra chống bán phá giá với thép phủ màu của Trung Quốc và Hàn Quốc trong tháng 9/2019

Cụ thể, phiên tham vấn sẽ diễn ra từ 9h00-12h00 ngày 23/9/2019 tại trụ sở Bộ Công Thương, 23-25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời hạn để các bên liên quan gửi đăng ký tham gia và nội dung tham vấn là trước 17h00 ngày 16/9/2019.

Cục Phòng vệ thương mại lưu ý thêm, tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Viết.

Các bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.