Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương trả lời tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương tháng 3/2021
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương trả lời tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương tháng 3/2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, năm 2020, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, xem xét và báo cáo Chính phủ đề xuất phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện. Đề án này đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương và khách hàng sử dụng điện.

Trên cơ sở các ý kiến này, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng và được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Quyết định 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. 

“Theo đó, Thủ tướng yêu cầu xem xét và sửa đổi Quyết định tại thời điểm phù hợp trong năm 2021, khi tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát và nền kinh tế dần phục hồi”, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết.

Do vậy, Bộ Công Thương đang tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, nghiên cứu hoàn thiện các phương án hoàn thiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện phục vụ các khách hàng sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, để đảm bảo phù hợp nhất với thực tế sử dụng.

Sau khi hoàn chỉnh phương án này, Bộ Công Thương sẽ một lần nữa lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, đơn vị để hoàn thành trước khi trình Thủ tướng xem xét, ban hành.

Ngoài ra, liên quan đến việc điều chỉnh giá điện theo cơ cấu nguồn điện mới trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch Điện VIII), ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hiện nay, cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân đang được thực hiện theo Quyết định số 24/QĐ-Ttg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó giá bán lẻ điện được xây dựng để phản ánh các yếu tố đầu vào, các chi phí trong toàn bộ chuỗi sản xuất - cung ứng điện, từ khâu phát điện đến truyền tải, phân phối.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục chỉ đạo điều hành giá điện theo đúng Quyết định 24. 

Dự thảo Quy hoạch Điện VIII hiện đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến, hoàn thiện và sẽ sớm trình Chính phủ xem xét ban hành.

Trong đó, nêu rõ quy hoạch phát triển các nguồn điện trong giai đoạn tới cũng như dự kiến khối lượng, định hướng phát triển lưới điện, đồng thời đưa ra chi phí cận biên trong khâu nguồn điện và lưới điện truyền tải, phân phối.

Song song với việc xây dựng Quy hoạch Điện VIII, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng khung giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2021-2026 trên nguyên tắc bám sát khối lượng đầu tư trong khâu phát điện, truyền tải, phân phối.

“Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ kiên trì thực hiện điều hành giá điện theo đúng quy định tại Quyết định 24 cũng như hướng tới điều hành giá điện theo cơ chế thị trường như định hướng tại Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.