Sở Công Thương Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm việc cắt điện

Ngày 24/6, Sở Công Thương Hà Nội đã thừa nhận với UBND TP là chưa thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về việc cắt điện của Tổng công ty Điện lực Hà Nội đợt nắng nóng vừa qua.

Theo TTXVN, Sở Công Thương Hà Nội cũng cho rằng, việc cắt điện liên tục trên diện rộng do các nguyên nhân của Tổng công ty điện lực Hà Nội, nhưng Tổng công ty không báo cáo kế hoạch điều hòa tiết giảm và cắt điện với Sở Công Thương nên Sở cũng không có cơ sở giám sát.

Thời gian vừa qua, tình trạng nhiều khu vực trên địa bàn TP bị cắt điện liên tục đã gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, bệnh viện, trường học (trong đó có cả các khách hàng sử dụng điện quan trọng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt).

UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Hà Nội bảo đảm điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn TP, trong đó yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm quản lý ngành của mình.

Sở Công Thương Hà Nội cũng có văn bản báo cáo Bộ Công Thương, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên phân bổ điện năng cho Hà Nội.