Sở Công Thương Thái Bình tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Vừa qua, Sở Công Thương Thái Bình tổ chức lớp tập huấn xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm cho người sản xuất và kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý.

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí: Đặng Thái Hà, Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường; Đặng Hoàng Cương, Đỗ Tiến Trung – Chuyên viên phòng Kỹ thuật - An Toàn - Môi trường cùng gần 100 học viên là những người trực tiếp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, học viên đã được các cán bộ phòng Kỹ thuật an toàn môi trường Sở Công Thương truyền đạt những kiến thức về an toàn thực phẩm như: các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.... Một số hệ thống các văn bản quy định của Nhà nước về An toàn vệ sinh thực phẩm cũng được giới thiệu như: Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm; Thông tư 58/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Nghị định 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa; Thông tư 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm… Bên cạnh đó, các học viên được hướng dẫn tỷ mỉ về việc lập hồ sơ, thủ tục để cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm.