Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng: Quyết tâm xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử

"Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng" là một nhiệm vụ lâu dài, liên tục, đã và đang đưa ngành Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng đứng trước nhiều cơ hội, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Cơ hội là rất nhiều

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, đã ý thức được cơ hội và thách thức trong công cuộc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Có thể nói, thách thức là vô cùng lớn, nhưng vì mục tiêu phát triển khách quan, hội nhập quốc tế, bắt buộc chúng ta phải thực hiện, thực hiện nhanh và đồng bộ công cuộc chuyển đổi số. Đây là con đường duy nhất và ngắn nhất, giúp địa phương tiến lên, phát triển ngang bằng với các địa phương khác trong cả nước và hội nhập quốc tế.

Ông Dương Văn Nhân - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng cho biết: Năm 2020, Sở đã triển khai hoàn thành Dự án “Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng”, trong đó nền tảng là trục tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông cấp tỉnh LGSP (Local Government Service Platform) đã hoàn thành. Trục LGSP đã tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu tất cả các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu cấp tỉnh đã và sẽ được triển khai, hình thành nên hệ thống cơ sở dữ liệu lớn phục vụ Chính quyền điện tử cấp tỉnh, đồng thời kết nối liên thông đến các tỉnh, thành phố, các Bộ, Ban ngành Trung ương thông qua trục liên thông Quốc gia NGSP (National Government Service Platform).

Sở TTTT
Ông Dương Văn Nhân - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng

Tuy nhiên, dự án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng hoàn thành chỉ là phần lõi của Hệ thống. Để Chính quyền điện tử hoạt động hiệu quả thì còn rất nhiều việc phải làm. Trước mắt, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ trình UBND tỉnh triển khai, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu cấp tỉnh, các hệ thống thông tin quan trọng ở các cơ quan, kết nối vào trục LGSP hình thành nên hệ thống cơ sở dữ liệu lớn của tỉnh.

Mặt khác, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh phải vào cuộc, phải thay đổ tư duy trong hoạt động, trong phục vụ nhân dân. Trong đó, phát huy tối đa hiệu quả của Chính quyền điện tử tỉnh, các quy trình, dịch vụ nào không còn phù hợp, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến trong ứng dụng công nghệ thông tin thông qua môi trường mạng phải mạnh dạn cải tiến, thay đổi, nếu không cải tiến, thay đổi được phải hủy bỏ, xây dựng mới để phù hợp với nhu cầu thực tiễn ứng dụng, ông Nhân cho biết thêm.

Gặp không ít khó khăn, thách thức!

Cũng theo ông Nhân, việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số luôn song hành với các rủi ro tiềm ẩn là vấn đề an toàn, an ninh thông tin. Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm, tham mưu UBND tỉnh đầu tư để hạn chế tối đa các rủi ro này. Đến nay, toàn bộ hạ tầng Trung tâm dữ liệu của tỉnh đã được các cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ công nghệ.

Tuy cơ hội là ngang nhau, nhưng hiệu quả thiết thực chỉ dành cho những cá nhân, tổ chức biết nắm bắt thời cơ, tận dụng đúng cách. Chính vì vậy, thách thức lớn nhất của địa phương vẫn là tư duy, đổi mới, sáng tạo của mỗi con người trong cuộc chuyển đổi này, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

Sở TTTT
Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Để vận hành chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đòi hỏi mỗi cá nhân, tổ chức phải thay đổi tư duy, thậm chí phải hủy cái củ do không thể cải tiến để hình thành cái mới phù hợp hơn. Với đặc điểm của kỹ thuật, khoa học công nghệ là có tốc độ phát triển rất nhanh, vì vậy thời gian để con người thay đổi tư duy phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng là một thách thức không nhỏ đối với con người và chính quyền tỉnh Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, để khai thác có hiệu quả các nền tảng số, đòi hỏi tất cả cá nhân, tổ chức đều phải thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, liên thông và chia sẻ thông tin thì các nền tảng số mới thật sự phát huy sức mạnh, đây là một thách thức rất lớn khi tư duy của mỗi tầng lớp về công cuộc chuyển đổi số còn nhận thức rất khác nhau.

Sóc Trăng
Hướng tới một Đô thị thông minh ở Sóc Trăng rất cần sự chung tay của các nhà đầu tư

Việc xây dựng thành công chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số sẽ đưa tỉnh Sóc Trăng vào kỷ nguyên phát triển mới. Tuy nhiên, để hoàn thiện, phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số, Đô thị thông minh cần nguồn lực đầu tư rất lớn. Sở Thông tin và Truyền thông rất mong các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hơp tác, đầu tư, phát triển, giúp địa phương khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, đưa Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Vân Trường