Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương Sóc Trăng cho biết, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, Sở Công Thương Sóc Trăng đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các khu Công nghiệp tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp xây dựng các Phương án sản xuất, kinh doanh thích ứng phù hợp.

Sở cũng đã phối hợp cùng ngành Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho công nhân, người lao động, nhằm chủ động ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, qua đó, giúp hoạt động sản xuất sớm phục hồi để thúc đẩy tăng trưởng.

Công nghiệp Sóc trăng
Công ty may Nhà Bè Sóc Trăng

Mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch bệnh, nhưng các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2021 của tỉnh Sóc Trăng vẫn đạt kết quả tăng. Cụ thể:

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 10/2021 tăng 6,39% so với tháng trước, tăng 3,74% so với tháng cùng kỳ; tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,45% (do quý 3/2021 giảm 19,92% so cùng kỳ) trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,5% (quý 3/2021 giảm 20,37% so cùng kỳ); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 2,25% (do giảm sâu trong tháng 8/2021 với chỉ số giảm 21,63% và tính chung quý 3/2021 giảm 12,6% so cùng kỳ); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,19%.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện tháng 10/2021 trên địa bàn tỉnh là 2.772 tỷ đồng, tăng 3,56% so tháng 9/2021, tăng 10,53% so tháng 10/2020; lũy kế 10 tháng là 23.230 tỷ đồng, đạt 81,51% kế hoạch, tăng 5,98% so cùng kỳ (trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo 22.853 tỷ đồng, tăng 6,09%).