Cụ thể, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia). Trưởng Ban là Phó Thủ tướng Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Các Phó Trưởng Ban gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phó Trưởng Ban Thường trực); Bộ trưởng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Công an.

Các Ủy viên gồm Thứ trưởng các bộ: Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngoài ra, các Ủy viên còn có thủ trưởng các cơ quan, lực lượng chức năng: Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tư lệnh Cảnh sát biển; Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; mời Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có Văn phòng Thường trực đặt tại Bộ Tài chính. Văn phòng Thường trực có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, giúp Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (bao gồm các Phó Trưởng Ban) chỉ đạo, điều phối công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ trung ương đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, lực lượng chức năng và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực do Trưởng Ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng Ban Thường trực.