Tái cấu trúc doanh nghiệp: Sáp nhập PVOIL Thừa Thiên Huế vào PVOIL Miền Trung

Sáp nhập Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế (PVOIL Thừa Thiên Huế) vào Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOIL Miền Trung) nhằm tiết giảm chi phí quản lý vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, thu gọn đầu mối và mở rộng quy mô hoạt động của đơn vị tại khu vực Miền Trung.

Thực hiện Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) giai đoạn 2020-2025 đã được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt, PVOIL đã triển khai sáp nhập Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế (PVOIL Thừa Thiên Huế) vào Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung (PVOIL Miền Trung) nhằm tiết giảm chi phí quản lý vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, thu gọn đầu mối và mở rộng quy mô hoạt động của đơn vị tại khu vực Miền Trung.
Sau khi chính thức được sáp nhập vào PVOIL Miền Trung (ngày 01/7/2021), PVOIL Thừa Thiên Huế đã chấm dứt hoạt động; mọi giao dịch, nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến các cơ quan, khách hàng, đối tác của PVOIL Thừa Thiên Huế (công ty bị sáp nhập) được chuyển giao và thực hiện tại PVOIL Miền Trung (công ty nhận sáp nhập). 

Sáp nhập PVOIL Thừa Thiên Huế vào PVOIL Miền Trung

Sáp nhập PVOIL Thừa Thiên Huế vào PVOIL Miền Trung

Ngày 26/7/2021, PVOIL Miền Trung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để hoàn tất các thủ tục sau sáp nhập, bao gồm: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 sau sáp nhập.  
HĐQT PVOIL Miền Trung đã bầu ông Cái Trọng Anh Tuấn – nguyên Giám đốc PVOIL Thừa Thiên Huế, giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL Miền Trung; bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Phúc – Giám đốc PVOIL Miền Trung trước khi sáp nhập, giữ chức Giám đốc Công ty. 
Sự kiện này đã đánh dấu việc hoàn tất quá trình sáp nhập PVOIL Thừa Thiên Huế vào PVOIL Miền Trung. Đây là 02 Đơn vị thành viên đầu tiên của PVOIL thực hiện xong công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu PVOIL giai đoạn 2020-2025.
Sau sáp nhập, PVOIL Miền Trung có vốn điều lệ là 190,4 tỷ đồng; sở hữu hệ thống 67 cửa hàng xăng dầu, 02 kho xăng dầu là kho Liên Chiểu (Đà Nẵng) và kho Chân Mây (Thừa Thiên Huế); hoạt động kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố bao gồm: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum.

PV