Tân Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Bộ Công Thương phát huy trách nhiệm tập thể và sức mạnh tiên phong

Với công việc mới, trọng trách mới, những khó khăn hẳn sẽ không ít, nhưng tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo Bộ, cán bộ công nhân viên chức, người lao động toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống, gặt hái nhiều kết quả tích cực hơn trong thời gian tới.

Sáng 12/4/2021, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương đã công bố Nghị quyết số 157/2021/NQ-QH14 ngày 08 tháng 4 năm 2021 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Quyết định số 508/QĐ-CTN ngày 08  tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương; Quyết định số 48-QĐNS/TW ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương chỉ định Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên. 

Hội nghị Triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ của Bộ Công Thương
Hội nghị Triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ của Bộ Công Thương

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên chính thức trở thành người đứng đầu một Bộ kinh tế lớn phụ trách 16 lĩnh vực khác nhau, với 26 tổ chức hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước, bao gồm 13 Vụ và tương đương, 1 Tổng cục, 12 Cục, 4 đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước (1 Viện nghiên cứu, Báo, Tạp chí và 1 Trường).

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng quản lý khối sự nghiệp gồm 44 đơn vị (10 Viện, 31 Trường, 2 Trung tâm, 1 Nhà xuất bản); 11 Doanh nghiệp (6 Tổng công ty, 5 Công ty) và hệ thống 51 Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, 7 chi nhánh Thương vụ.

Lãnh đạo Bộ Công Thương và Ban Tuyên giáo Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự vui mừng đối với những nền tảng, những thành tựu của ngành Công Thương nói riêng và đất nước nói chung trong thời gian qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi lời chúc mừng tân Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, trí tuệ, với sự kiên định đổi mới sáng tạo, linh hoạt và lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Trước khi đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên từng có hơn 30 năm công tác tại nhiều vị trí quan trọng của tỉnh Thái Bình và hơn 1 năm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo Bộ trưởng, Bộ Công Thương đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển của đất nước, đặc biệt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế nói riêng, với chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm hầu hết các ngành trọng yếu của nền kinh tế quốc dân.

Qua quá trình hình thành, hợp nhất từ nhiều đơn vị khác, khó có vị lãnh đạo Bộ Công Thương nào có thể hiểu biết và thông thạo tất cả các lĩnh vực rộng lớn như vậy, và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng mình cũng không là ngoại lệ. 

“Vì vậy, điều quan trọng nhất là cần tập hợp, phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể, nhất là tập thể Ban cán sự và lãnh đạo Bộ; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trên từng lĩnh vực, vị trí công tác được giao, thông qua việc thực hiện các quy chế, quy định cũng như chế độ phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát,…”, tân Bộ trưởng chia sẻ.

Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Đồng thời, phải tiếp tục củng cố, mở rộng mối quan hệ hợp tác, gắn kết với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương trên cả nước và các đối tác nước ngoài, đặc biệt tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, công nhân viên chức, người lao động ngành Công Thương những năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Bộ Công Thương đã và đang kế thừa, phát huy tốt truyền thông vẻ vang và những kinh nghiệm quý của các đơn vị chuyên ngành trước đây; đoàn kết, gắn bó trong tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. Nhờ đó, Bộ đã hoàn thành và hoàn thành khá tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. 

Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, dù còn nhiều thuận lợi đi cùng với gian nan, nhưng Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, thực hiện rõ trách nhiệm và sức mạnh tiên phong của ngành Công Thương; tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, thiếu sót.

Đặc biệt, Bộ Công Thương sẽ phát huy tốt hơn vai trò của Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo Bộ, vai trò của cấp ủy tổ chức Đảng trong từng đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm của những người được phân cấp thẩm quyền hoặc người được giao nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quan tâm, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành để “phấn khởi, tự tin gắn bó và trách nhiệm cho từng phần việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Bộ Công Thương

Về phần mình, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hứa sẽ toàn tâm toàn ý với công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hỏi, phát huy dân chủ trong thảo luận, nhất là trước các vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm; tuân thủ thật nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyết định đúng thẩm quyền và trước những vấn đề khó thẩm quyền sẽ thảo luận, quyết định theo đa số.

Đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Thy Thảo