Tăng năng lực sản xuất ở những lĩnh vực, công đoạn cần thiết

Với sự đầu tư “trúng” và “đúng” vào những lĩnh vực, công đoạn cần thiết, cấp bách nhất, Tổng Công ty đã phát triển được nhiều sản phẩm mới, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) xác định ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, nhằm tạo ra các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, phù hợp trình độ công nghệ, đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm, và môi trường.

Dây chuyền chế biến sợi 6 tấn 1 giờ

Dây chuyền chế biến sợi 6 tấn 1 giờ

Trong điều kiện không tăng năng lực thiết bị sản xuất, những năm qua, Tổng công ty chủ trương đầu tư, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, chọn lọc ở những lĩnh vực, công đoạn cần thiết; thải loại dần công nghệ lạc hậu, tốn năng lượng và gây ô nhiễm.

Trong giai đoạn 2016-2020, toàn Tổng công ty đã thực hiện giá trị đầu tư 563,9 tỷ đồng. Công ty Thuốc lá Sài Gòn đầu tư hệ thống sấy tháp (Flash Dryer - sấy tích hợp công đoạn trương nở) cho dây chuyền chế biến sợi 6 tấn/giờ hiện hữu để mở rộng khả năng công nghệ trong sản xuất chế biến sợi thành phẩm. Ngoài việc giảm chi phí sản xuất do giảm sử dụng nguyên liệu thuốc lá, công nghệ sấy tháp cải thiện chất lượng sợi phù hợp hơn cho việc sản xuất các dòng điếu nhỏ và hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện lộ trình giảm Tar và Nicotin.

Công ty Thuốc lá Thăng Long đã hoàn thành các dự án trong Chương trình tổng thể đầu tư di dời Công ty và các Dự án phụ trợ, với tổng mức đầu tư dự án di dời là 615,5 tỷ đồng; dự án dây chuyền chế sợi công suất 6 tấn/giờ có mức đầu tư 879,3 tỷ đồng với công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất.

Đồng thời, nhóm các công ty con cũng mạnh dạn đầu tư. Như Công ty Thuốc lá Bắc Sơn đầu tư dây chuyền đồng bộ cuốn điếu 7.000-8.000 điếu/phút và đóng bao mềm 500 bao/phút; Công ty Thuốc lá Thanh Hóa thuê mượn dây chuyền máy cuốn điếu Decoufle Nano6, sản xuất điếu Demicompack 7,0mm và máy bao GDX2 GV- Demi compack; Công ty Thuốc lá Bến Tre đầu tư máy đo độ ẩm nhanh, máy đo độ giảm áp; Công ty Thuốc lá Cửu Long đầu tư máy đo độ giảm áp của điếu Super Slim…

Day chuyen dong bao cua Focke tốc độ 400 gói 1 phút
Dây chuyền đóng bao của Focke tốc độ 400 gói 1 phút

Với sự đầu tư “trúng” và “đúng” vào những lĩnh vực, công đoạn cần thiết, cấp bách nhất, Tổng Công ty đã phát triển được nhiều sản phẩm mới như thuốc lá Vinataba Premium, Vinataba bao mềm, Amore, Amore Black, Lion, Vinataba Luxury, Amore Silver Demi Slims, Vinataba Slims. Đặc biệt, sự xuất hiện của Vina Cigar và Xì gà Hanos, đã chính thức đưa Việt Nam vào bản đồ các nước sản xuất được xì gà chất lượng đẳng cấp thế giới. Hiện nay, Vinataba và các đơn vị đang tích cực làm công tác thị trường, một số sản phẩm mới bước đầu được thị trường chấp nhận.

Các đơn vị trong Vinataba đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Công ty Thuốc lá Thăng Long nghiên cứu cho ra đời nhiều sản phẩm mới theo đúng định hướng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, mang lại hiểu quả kinh doanh cao, từng bước cạnh tranh vào phân khúc sản phẩm cao cấp do các công ty liên doanh và tập đoàn nước ngoài chiếm chủ đạo.

Nhiều sản phẩm giá trị cao, tiêu thụ tốt như: Thăng Long (20’s Virrginia Blend), Thăng Long (20’s Slim Virginia Blend), Thăng Long (20’s 60 năm Blue), Thăng Long (20’s Du lịch), Thăng Long (20’s Luxury Blue)… đã xây dựng được hình ảnh trên thị trường.

Công ty Thuốc Lá Sài Gòn chuyển hướng chiến lược sản phẩm theo hai hướng. Một là tập trung cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm. Hai là chuyển đổi cơ cấu sản phẩm thông qua đầu tư phát triển mạnh ở tầm giá trung và cao cấp; coi việc phát triển và chiếm lĩnh thị phần ở tầm trung và cao cấp là sự đảm bảo cho sự phát triển ổn định và lâu dài của Công ty.

Công ty chủ động tung ra những sản phẩm có hình thức phù hợp thị hiếu, chất lượng cao để cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm nhập lậu hoặc các thương hiệu của nước ngoài. Đó là dòng sản phẩm Young Star BC và Young Star menthol để cạnh tranh với ESSE nhập lậu; hoặc các sản phẩm demi slim như Sài Gòn Silver Demi Slim để cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài.

Trong đó, sản phẩm Sài Gòn Silver Demi Slim có thể nói là sự thành công của Công ty Thuốc lá Sài Gòn trong việc đi tiên phong trong việc nắm bắt và đón đầu xu hướng tiêu dùng trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm.

Công ty Thuốc lá Thanh Hóa tập trung đa dạng hóa sản phẩm với nhiều chủng lại nguyên liệu, phụ liệu, hương liệu, quy cách như sản phẩm Trump, Lotus, Coson (hương xì gà), Samson, xì gà VINABOSS’S....

Việc đầu tư đổi mới công nghệ cũng tạo điều kiện cho các đơn vị chuyển đổi cơ cấu sản phẩm. Trong 5 năm Công ty Thuốc lá Thăng Long đã nghiên cứu sản xuất, đưa ra thị trường 22 sản phẩm mới. Nếu năm 2015 tỷ trọng sản phẩm phổ thông chiếm 99%, thì đến nay, tỷ trọng nhóm sản phẩm trung, cao cấp đã đạt mức trên 60%.

Đối với Thuốc lá Sài Gòn, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm có nghĩa là đầu tư phát triển mạnh ở tầm giá trung và cao cấp. Năm 2014, tỷ lệ sản phẩm các sản phẩm trung cao cấp là 39% trong tổng sản lượng tiêu thụ nội địa của Công ty; đến nay tỷ lệ này đã lên trên 70%.

Những nỗ lực nói trên đã đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của toàn tổ hợp Vinataba. Tổng sản lượng thuốc lá điếu giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 2,2%/năm. Trong đó, sản lượng nội tiêu tăng bình quân 1,4%/năm. Sản lượng thuốc lá xuất khẩu trong cùng giai đoạn tăng trưởng bình quân 3,8%/năm. Đến năm 2020, Vinataba đã chiếm 75% sản lượng xuất khẩu của toàn ngành với 1.436 triệu bao.

Thanh Tú