Tăng trưởng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước đạt hơn 16 tỷ USD

Sự khởi sắc trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước giúp bù đắp khoản sụt giảm từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Theo Tổng cục Hải quan, đến 15/10, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước tăng thêm 16,28 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng 11%).

Qua đó nâng tổng kim ngạch lũy kế từ đầu năm đến 15/10 của khối doanh nghiệp trong nước lên 164,39 tỷ USD, chiếm gần 40% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Tỷ trọng đóng góp nêu trên của doanh nghiệp trong nước là sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2019, bởi chỉ một năm trước đây, con số này mới là 36,7%.

Ngược với sự khởi sắc của doanh nghiệp trong nước, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI vẫn khá ảm đạm.

Đến 15/10, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 248,79 tỷ USD, giảm 2,7% (tương ứng giảm tới 7,01 tỷ USD).

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI đạt 138,13 tỷ USD, giảm 2%, tương ứng giảm 2,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 110,66 tỷ USD, giảm 3,7% (tương ứng giảm 4,22 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 55,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nhờ sự khởi sắc của doanh nghiệp trong nước giúp bù đắp sự thiếu hụt của doanh nghiệp FDI để duy trì quy mô hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam những tháng qua vẫn có được tăng trưởng dương trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều ảm đạm do ảnh hưởng của đại diện Covid-19.