Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương yêu cầu ứng dụng công nghệ trong xúc tiến thương mại

Cục Xúc tiến thương mại đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động xúc tiến thương mại trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để giảm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Mới đây, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xúc tiến thương mại.

Cụ thể, công nêu rõ các yêu cầu về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

xúc tiến thương mại
Trong quá trình triển khai cần rà soát, đảm bảo không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phức tạp cho các tổ chức, doanh nghiệp xúc tiến thương mại khi áp dụng các dịch vụ công trực tuyến...

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 11/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Cục Xúc tiến thương mại đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính trong hoạt động xúc tiến thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để tránh việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính về khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại.

Trong quá trình triển khai cần rà soát, đảm bảo không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phức tạp cho các tổ chức, doanh nghiệp khi áp dụng các dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong một trường trường hợp cụ thể.

Điển hình, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo khuyến mại qua dịch vụ công trực tuyến nhưng vẫn phải đến trực tiếp để nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ hoặc nhận qua đường bưu điện.

Tổ chức, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ bị yêu cầu nộp thêm các tài liệu, giấy tờ không nằm trong thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung, cách thức khai báo trên Hệ thống dịch vụ công được xây dựng, thiết kế chưa phù hợp gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp khi kê khai nội dung (đặc biệt trường hợp một số địa phương không cho phép thực hiện kê khai và tiếp nhận hồ sơ thông báo khuyến mại trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến nếu như phạm vi khuyến mại thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố).

‌Ngoài ra, Cục Xúc tiến thương mại cũng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành chủ động hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động xúc tiến thương mại trong đó có thủ tục thông báo khuyến mại trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: www.dichvucong.gov.vn để giảm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp (Chẳng hạn với thủ tục thông báo chương trình khuyến mại thực hiện trên phạm vi toàn quốc thay vì phải thực hiện thủ tục hành chính tại 63 Sở Công Thương trên toàn quốc thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện 01 lần trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia).

Triển khai việc tiếp nhận hồ sơ thông báo khuyến mại qua thư điện tử theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện.

Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh, ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 22/VBHN-BCT xác thực văn bản hợp nhất Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đó đã bãi bỏ một số nội dung, quy định liên quan đến khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

Mặt khác, Cục Xúc tiến thương mại cũng đề nghị các Sở Công Thương các tỉnh, thành tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện đúng theo quy định về thời gian công bố, giúp các doanh nghiệp có thể chủ động và thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn.

Cục Xúc tiến thương mại cũng lưu ý, đến thời điểm hiện tại, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh. 

PV