Tập trung phát triển "đầu tàu" mở rộng cơ hội cho công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Thời gian qua, trong nước đã hình thành một số tập đoàn công nghiệp tư nhân có tiềm lực tốt hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo trụ cột, qua đó dẫn dắt, tạo nền tảng phát triển vững mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng năng lực doanh nghiệp nội địa để tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Những năm gần đây, nhờ có nỗ lực cải thiện chính sách của Chính phủ cùng quyết tâm đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã cho thấy những bước tiến mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, công nghiệp hỗ trợ trong nước vẫn được đánh giá là chưa phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã xây dựng và triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy sự tăng tốc của ngành công nghiệp hỗ trợ, trong đó có các cơ chế chính sách hỗ trợ, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp.

Qua đó, góp phần tạo điều kiện hình thành và phát triển một số tập đoàn công nghiệp tư nhân trong nước có tiềm lực tốt hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo trụ cột như lắp ráp sản xuất ô tô, máy tính, điện thoại di động, dệt may, da giày,…

Các doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ, dẫn dắt, tạo nền tảng phát triển vững mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ, tăng năng lực doanh nghiệp trong nước để tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ đó, hàng loạt dự án lớn cho sản xuất công nghiệp hỗ trợ đã và đang được triển khai, mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Dự án Nhà máy nhíp Trường Hải của THACO
Dự án Nhà máy nhíp Trường Hải của THACO

Bên cạnh việc đầu tư thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển chuỗi cung ứng linh kiện thông qua việc hình thành một số trung tâm sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp đầu tàu cũng đang được khuyến khích hướng tới xây dựng các nhà máy sản xuất linh kiện quy mô lớn, đồng thời trao đổi với các nhà sản xuất khu vực nhằm chia sẻ chi phí.

Với những tín hiệu tích cực này, có thể thấy các chủ trương chung của Đảng, cơ chế chính sách của Chính phủ đang tạo được niềm tin tưởng và hứng khởi cho doanh nghiệp tập trung đầu tư phát triển lớn, dài hạn, từng bước xây dựng chuỗi cung ứng đồng bộ trong thời gian tới nhằm phát triển mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm trở thành lĩnh vực dẫn dắt cho công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Nhờ đó, duy trì và mở rộng dung lượng thị trường cho công nghiệp hỗ trợ, tạo tiền đề để các doanh nghiệp trở thành nhà cung cấp, tham gia vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết sẽ hỗ trợ các "đầu tàu" dẫn dắt công nghiệp hỗ trợ phát triển thông qua hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết sẽ hỗ trợ các "đầu tàu" dẫn dắt công nghiệp hỗ trợ phát triển thông qua hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, thời gian qua, Chính phủ và Bộ Công Thương đã có những cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tàu thông qua ưu đãi cho các dự án có quy mô, tính chất lan tỏa với các ngành kinh tế, các ngành công nghiệp trong đó có công nghiệp hỗ trợ.

“Chúng tôi cho rằng sắp tới đây chúng ta sẽ còn phải đi vào sâu hơn nữa trong hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp đầu tàu, nhưng không phải hỗ trợ bằng nguồn lực, mà chủ yếu thông qua hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách, phù hợp với quy định của luật pháp và các cam kết hội nhập của Việt Nam”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Công Thương cũng cho rằng, các chính sách hỗ trợ sẽ phải hướng các doanh nghiệp này tạo ra sự lan tỏa và chia sẻ lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

“Và đặc biệt chúng tôi cho rằng còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải làm được, ví dụ như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện, điều chỉnh tiếp một số khung khổ luật pháp như luật thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt để thúc đẩy các giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ”, Bộ trưởng cho biết.

Thy Thảo