Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty (áo xanh thứ 5 từ phải sang) thăm hỏi CNVCLĐ Công ty Nhiệt điện Mông Dương
  Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty (áo xanh thứ 5 từ phải sang) thăm hỏi CNVCLĐ Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Tại các đơn vị, đại diện Công đoàn Tổng Công ty chia sẻ về công tác chăm lo cho người lao động toàn Tổng Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, động viên, biểu dương người lao động của Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Phân xưởng Sửa chữa Mông Dương (EPS) đã thực hiện tốt công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành các nhà máy điện đảm bảo an toàn, ổn định, kinh tế góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao của Tổng Công ty.

Thực hiện các chương trình các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty phối hợp với các Ban, đơn vị tổ chức đợt cao điểm chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, các hoạt động văn hóa thể thao… góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đại diện NLĐ Phân xưởng Sửa chữa Mông Dương (Công ty EPS) nhận hỗ trợ từ Công đoàn EVNGENCO3
Đại diện NLĐ Phân xưởng Sửa chữa Mông Dương (Công ty EPS) nhận hỗ trợ từ Công đoàn EVNGENCO3

Công đoàn Tổng Công ty cũng đã tổ chức xét chọn 04 lao động ngành Điện, 02 an toàn vệ sinh viên tiêu biểu nhất để đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng và khen thưởng cho 43 lao và 20 an toàn vệ sinh viên giỏi, tiêu biểu cấp Tổng Công ty.

Ngoài ra, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, Công đoàn Tổng Công ty sẽ phối hợp với các Ban chuyên môn Tổng Công ty tổ chức Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi lần thứ II – năm 2020 tại tỉnh Bình Thuận do Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đăng cai, thời gian diễn ra từ ngày 25/5 - 28/5/2022. Hội thi nhằm đánh giá chất lượng mạng lưới An toàn Vệ sinh viên tại các đơn vị, thúc đẩy phong trào lao động sản xuất an toàn, chất lượng, hiệu quả, nâng cao nhận thức, phương pháp kỹ năng hoạt động cho mạng lưới An toàn Vệ sinh viên.