Than Dương Huy tăng cường phối hợp kiểm tra hiện trường, đẩy nhanh tiến độ đào lò

Công ty than Dương Huy - TKV và Công ty Xây lắp mỏ - TKV vừa phối hợp tổ chức kiểm tra hiện trường sản xuất dự án lò đặt ray mức -100 khu B.I Công ty than Dương Huy do Công ty Xây lắp mỏ thi công.

Công ty Xây lắp mỏ hiện đang thi công hạng mục công trình lò đặt ray mức -100 khu B.I thuộc dự án công trình mỏ Khe Tam - Công ty Than Dương Huy từ tháng 9/2019. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạng mục công trình và tiến độ kế hoạch, Công ty Xây lắp mỏ đã phối hợp chặt chẽ với Công ty than Dương Huy tập trung huy động thiết bị, nhân lực, chuẩn bị tốt các điều kiện, bố trí sản xuất khoa học, hợp lý.

Tại đây, đã áp dụng nhiều giải pháp tổ chức sản xuất từ công nghệ bán cơ giới hóa sử dụng khoan nổ mìn + xúc đất đá bằng máy xúc XD 32 vận tải bằng tầu điện và goòng 3T. Đặc biệt, trong đó có việc tổ chức thi đào lò nhanh với 44 đội thi tham gia, kết quả đã đẩy nhanh tốc độ đào lò đạt trung bình trên 4 mét/ngày (100 mét/tháng)/KH 70 mét/tháng.

Đây là hạng mục trọng điểm của Công ty Than Dương Huy, sau khi hoàn thành Công ty Than Dương Huy sẽ lắp đặt tuyến băng tải và đường ray để nâng cao năng lực vận tải, khai thác và thông gió cho các diện đào lò cũng như khai thác than cho khu BI, đáp ứng mục tiêu tăng sản lượng cho các năm tiếp theo của mỏ than Dương Huy.

 

Quốc Tuấn