Than Khe Chàm phấn đấu cán đích 2019

Công ty Than Khe Chàm phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất tiêu thụ than quý IV năm 2019, đây là dịp để CBCNV công ty thể hiện và chứng minh tinh thần đoàn kết cao nhất, phát huy những thuận lợi, vượt qua khó khăn để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD năm 2019.

Để đạt được mục tiêu sản xuất 545.000 tấn than, 2.835 mét lò tại lễ phát động 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than than năm 2019 góp phần hoàn thành kế hoạch 1.400.000 tấn than và 8.625 mét lò năm 2019 của Công ty Than Khe Chàm đã có những giải pháp tăng cường như sau:

Đẩy nhanh tiến độ thu rút và lắp đặt lò chợ CGH không thu hồi than nóc để đưa vào kịp khai thác. Tăng cường giám sát lò chợ CGH 14.4-1A nhanh chóng thực hiện việc vận chuyển lắp đặt thiết bị để ra than vào trước 10/10 và cũng nhanh chóng thu rút giàn chống CGH TH 14.5-5 phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2019. Tập trung bảo dưỡng, quản lý thiết bị nhằm duy trì hoạt động ổn định, cải thiện tối đa năng lực các hệ thống vận tải; hệ thống tời trở người, nhằm tăng thời gian hữu ích trong ca, giảm khối lượng vận chuyển thủ công.

Để nâng cao sản lượng các đơn vị tăng cường số cặp thợ tại các gương sản xuất và đang tập trung vào các công tác cải thiện điều kiện làm việc đi lại, vận chuyển vật tư, vật liệu, ưu tiên thực hiện các giải pháp chống giữ, gia cố các đường lò nhằm hạn chế tình trạng đường lò bị nén, bẹp để tăng tuổi thọ của đường lò, giảm tỷ lệ chống xén, đảm bảo an toàn, đáp ứng được yêu cầu sản xuất đặc biệt tại các diện khai thác đào lò. Giám sát, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác KTCB, VSCN đặc biệt là công tác chống giữ bám trụ, chiều cao khai thác, tiến độ tiến gương trong một chu kỳ nhằm hạn chế tình trạng các đường lò bị nén, lún, giảm tiết diện, tập trung vào các lò chợ.

Ngoài ra Đảng ủy công ty phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo, giám sát để 100% CBCNV phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, hành động, tính tự chủ an toàn để tự bảo vệ mình và đồng đội trong quá trình lao động sản xuất. Đây cũng là trách nhiệm của mỗi người để bảo vệ bản thân mình để bảo vệ hạnh phúc của gia đình và sự phát triển của Công ty.

Cùng với các nội dung được phát động trong buổi lễ phát động các mức thưởng Chủ tịch Hội đồng thi đua công bố cho từng khối sản xuất, từng đơn vị sản suất khi  kết thúc chiến dịch 90 ngày đêm nếu hoàn thành mục tiêu phát động các đơn vị sẽ được khen thưởng với tổng số tiền gần một tỷ đồng.

Hà Anh