Trước nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bên cạnh các giải pháp an toàn và điều hành sản xuất, Công ty sẽ tập trung quản trị chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật bằng các giải pháp cụ thể: Tập trung bóc đất đá 100.000m3 và khai thác 18.000 tấn than nguyên khai trong quý III, phấn đấu 9 tháng đầu năm ≥ 90% kế hoạch lộ thiên TKV giao; Tập trung tối đa tăng sản lượng lò chợ cơ giới hóa; Tiếp tục triển khai tốt hơn nữa công tác thu hồi vì chống sử dụng lại từ đó sử dụng luân chuyển tối đa vật tư thu hồi; giảm chi phí cho quá trình đào chống lò; Kiểm soát chặt chẽ nhu cầu mua mới vật tư…

Song song đó, Than Mông Dương sẽ tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho ngưởi lao động; tăng cường tuyển lao động cơ điện lò, tiếp tục phối hợp với Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản tính toán xác định kế hoạch tuyển dụng đáp ứng đủ sản xuất; Tập trung cải thiện điều kiện và không gian làm việc cho thợ lò, tiếp tục đổi mới công nghệ khai thác, đào lò, tăng cường đầu tư các phương tiện hỗ trợ người đi lại, vận chuyển vật tư, vật liệu trong hầm lò để tăng năng xuất lao động, giảm khâu nặng nhọc độc hại để thu hút, giữ chân thợ lò, hạn chế số công nhân, học sinh bỏ việc. Thực hiện nghiêm việc đánh giá kỹ năng nghề theo quy định của Tập đoàn đối với lao động đào tạo ngoài các trường của TKV.

Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khoán quản trị chi phí 6 tháng đầu năm 2021.