Than Thống Nhất: Dành hơn 300 triệu đồng khuyến khích tiền lương quý I/2021

Việc áp dụng cơ chế khuyến khích tiền lương CNVC kịp thời, cùng với việc không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động của Công ty Than Thống Nhất - TKV đã kịp thời động viên người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong lao động sản xuất.

Đánh giá chung trong quý I do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thời gian nghỉ lễ Tết kéo dài đã làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất của Công ty. Song phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, Công ty Than Thống Nhất - TKV đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu:

- Than nguyên khai: 426.671 tấn, bằng 101,59% KH;

- Than tiêu thụ: 430.130 tấn bằng 103,27% KH;

- Mét lò CBSX: 1.601 mét bằng 101,65% KH;

- Mét lò chống xén 1.526,5 mét bằng 104,2% KH;

- Doanh thu 509,131 tỷ đồng bằng 103,65% KH.

- Thu nhập bình quân 15,552 triệu đồng/người-tháng.

Các mặt công tác an toàn lao động và trật tự trong các khu khai trường Công ty đều đảm bảo tốt.


Ảnh minh họa: Cẩm Nhung (ST)

Để động viên khuyến khích CBCNV các Phân xưởng, Phòng Ban có thành tích trong lao động sản xuất và thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Giám đốc Công ty đã quyết định khuyến khích tiền lương 585,5 triệu đồng cho CBCN các đơn vị trong Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3 và quý I/2021.

Theo đó đã có 1.171 cá nhân thuộc 35 phân xưởng, phòng ban có nhiều thành tích trong lao động sản xuất và thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3, quý I/2021 và được khuyến khích tiền lương với số tiền 585,5 triệu đồng.

Trong đó khuyến khích tiền lương tháng 3/2021 có 490 cá nhân thuộc 35 đơn vị với số tiền 245 triệu đồng, các đơn vị được khuyến khích cao nhất là 12 triệu đồng: PX KT7, PX KT9, PX KT10, PX ĐL1. Các đơn vị còn lại được khuyến khích từ 2 đến 11 triệu đồng…

Khuyến khích tiền lương quý I/2021 cho 681 cá nhân thuộc 33 đơn vị với số tiền 340,5 triệu đồng, nhiều đơn vị được khuyến khích 20 triệu đồng tiêu biểu như: PX KT3, PX KT5, PX KT7, PX KT9, PX KT10 và PX ĐL2. Các đơn vị còn lại được khuyến khích từ 2,5 đến 15,5 triệu đồng…

Việc áp dụng cơ chế khuyến khích tiền lương CNVC kịp thời, cùng với việc không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động của Công ty Than Thống Nhất - TKV đã kịp thời động viên người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong LĐSX đồng thời luôn yên tâm gắn bó với sự phát triển bền vững của Công ty.

 

 

Cẩm Nhung