than thong nhat

Tham gia lớp học có 46 học viên là Cán bộ Chuyên môn Phòng, Đội Trưởng, Tổ trưởng cùng toàn thể công nhân nghiệm thu than trong lò Phòng KCS - TT. Hướng dẫn giảng dạy đồng chí Võ Văn Công - Công ty Cổ phần Điều khiển Tự động DKT và Cán bộ Phòng Cơ điện - Vận tải.

Chương trình đào tạo gồm 3 phần: Lý thuyết, thực hành và viết bài thu hoạch. Kết thúc buổi học CBCN Phòng KCS - TT đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng thực hành vận hành hệ thống cân băng tải trong hầm lò. Để phục vụ tốt nhất cho quá trình tham gia lao động sản xuất, nghiệm thu than trong lò một cách chính xác.

Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty buổi tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp. Phòng KCS TT sẽ luôn tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân lao động tự học, học tập thường xuyên; nhất là vận động và tổ chức cho công nhân, lao động trong Công ty tích cực học tập nâng cao trình độ, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, địa điểm, hỗ trợ người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.