Than Thống Nhất và Jogmec hợp tác nâng cao năng lực sản xuất, kỹ thuật an toàn

Công ty Than Thống Nhất - TKV vừa có chương trình làm việc trong dự án "Chuyển giao kỹ thuật về Khai thác - An toàn" tại nước sản xuất than đá năm tài khóa 2022 với Công ty Kushiro Coal Mine Co.LTD.
than thong nhat
Buổi làm việc giữa Jogmec và Than Thống Nhất

Trong những năm qua, Đoàn chuyên gia Nhật Bản thuộc dự án JOGMEC (Công ty CP than Kushiro Nhật Bản) đã phối hợp, làm việc, tổ chức đào tạo kỹ thuật mỏ nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho Công ty Than Thống Nhất - TKV trong các lĩnh vực: An toàn, thông gió, kiểm soát khí mỏ, cải thiện môi trường làm việc trong mỏ hầm lò, khoan thăm dò tháo nước...

Căn cứ theo chương trình hợp tác giữa Công ty Cổ phần Than Kushiro Nhật Bản thuộc dự án JOGMEC, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Than Thống Nhất - TKV về các nội dung đào tạo thuộc dự án “chuyển giao kỹ thuật về khai thác - an toàn” tại các nước sản xuất than đá, vừa qua, tại Công ty Than Thống Nhất - TKV đã diễn chương trình làm việc trong dự án "Chuyển giao kỹ thuật về Khai thác - An toàn" tại nước sản xuất than đá năm tài khóa 2022 giữa Công ty Than Thống Nhất - TKV và Công ty Kushiro Coal Mine Co.LTD.

Để triển khai thực hiện các công việc nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất năm 2022, Công ty Than Thống Nhất - TKV được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho phép tiếp tục phối hợp cùng chuyên gia Nhật Bản thực hiện 3 nội dung:

1/ Kỹ thuật khoan trong lò (lý thuyết và thực tiễn): Kỹ thuật khoan thăm dò, khoan tháo nước.

2/ Kỹ thuật quan trắc tập trung: Thực hiện khảo sát, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật quan trắc tập trung trong hầm lò.

3/ Kỹ thuật quản lý khí mỏ (lý thuyết và thực tiễn): Đào tạo lý thuyết và thực hành quản lý khí mỏ, cải thiện thông gió trong lò, kỹ thuật míp lò, kỹ thuật phòng ngừa cháy nội sinh.

Thông qua chương trình làm việc, Công ty Than Thống Nhất - TKV mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn chỉ đạo của TKV và sự hợp tác từ phía chuyên gia Nhật Bản trong lĩnh vực an toàn, thông gió, kiểm soát khí mỏ, khoan thăm dò tháo nước trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

 

Thái Bình